Ankenævn fejer Månegris kritikere af banen

OPDATERET 19.25:

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i dag stadfæstet Thisted Kommunes miljøgodkendelse af Månegrisen Apollo Thy projektet, der skal opføres på Kanalvej 39 i Jannerup.

– Jeg har kun lige givet de 50 sider et hurtigt blik, siger Venstres Borgmesterkandidat og medansøger Niels Jørgen Pedersen til Nordjyske til trods for, at han selv har meddelt, at han er ude af projektet.

Han påpeger dog også, at det bliver de øvrige involverede i projektet, der nu skal i gang med at løfte opgaven med at finde finansiering til projektet, der skal producere 40.000 slagtesvin om året.

Borgerne ankede kommunens miljøgodkendelse
Teknik og Erhverv i Thisted Kommune gav i august 2016 miljøgodkendelse til “Månegrisen”. Miljøgodkendelsen blev påklaget til det daværende Natur- og Miljøklagenævn, nu Miljø- og Fødevareklagenævn, som nu har stadfæstet Thisted Kommunes afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i sin afgørelse ændret og tilføjet en række vilkår for godkendelsen, blandt andet vedrørende beplantning, bygningsmaterialer, støj m.v.

– Jeg noterer selvfølgelig med tilfredshed, at vores afgørelse og dermed sagsbehandling stadfæstes i en sag, som jo adskiller sig fra de sager vi typisk behandler, siger direktør for Teknik og Erhverv, Mogens Kruse Andersen.

Illustration : Naturstyrelsen

Baggrunden for projektet
I 2014 retter formanden for Ticans Leverandørudvalg i Tican A/S, formanden for Landbo Thy og formanden for NNF Nordjylland (Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet) henvendelse til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (EAKU) med et forslag om at igangsætte et fælles projekt, der skal sikre den fortsatte lokale leverance til Tican.

I april 2014 behandles og godkendes sagen i EAKU. Herfra bliver den behandlet i Klima- Miljø og Teknikudvalget (KMTU), der ligeledes godkender sagen.

Efter to år med projektmøder og dannelsen af et konsortium, der skal drive projektet, modtager Teknik og Erhverv en ansøgning om miljøgodkendelse af projektet. Denne ansøgning medfører en høring på kommunens hjemmeside, men der indkommer ikke nogen kommentarer. Derfor sendes udkastet til miljøgodkendelsen i høring i otte uger fra ultimo juni 2016, hvorefter eventuelle indkomne klager kommenteres.

Miljøgodkendelsen og byggetilladelse meddeles i august, dog med krav om, at byggeriet ikke kan begynde, før der er registreret et separat CVR-nummer, da det er konsortiet, der skal angives som ejer af stalden. Venstres Borgmesterkandidat Niels Jørgen Pedersen ligger CVR-nummeret til – selvom han ifølge eget udsagn intet har med projektet at gøre.

– Thisted Kommunes rolle i sagen har udelukkende været som en sagsbehandlende part, men vi har fulgt sagen på sidelinjen gennem hele processen jævnfør beslutningen i de politiske udvalg, siger plan- og miljøchef Marianne Davidsen Galsgaard.

Formand for kommunens tekniske udvalg, Kaj Kirk (DF) glæder sig over afgørelsen og at Tican nu kan se frem til flere af de nødvendige leverancer af grise.

Niels Jørgen Pedersen. Foto : TV MidtVest

Forfatter

Related posts

Top