Andelskassen JAK i Thy og på Mors konkurs

Andelskassen JAK Slagelse, der har afdelinger i Thisted samt i Nykøbing, blev i aftes overtaget af Finansiel Stabilitet, som følge af længerevarende økonomiske problemer.

Henrik Bjerre-Nielsen, der er direktør hos Finansiel Stabilitet oplyser til TV2/NEWS, at alle formuer op til 750.000 kroner er dækket af indskydergarantien. Alle beløb over er tabt ligesom andelshaverne har tabt deres investering i banken.

Andelskassen blev i marts bedt om at komme med en genopretningsplan efter, at Finanstilsynet havde konstateret, at Andelskassen “på flere og væsentlige områder angående styring og kontrol er meget langt fra at leve op til lovgivningens krav, som man konkluderede. Men det lykkedes ikke.

Andelskassen JAK har åben som normalt her til morgen for almindelige bankforretning. Hvem der i givet fald overtager de op imod 800 kunder, Andelskassen JAK har i lokalområdet, vides endnu nu.

Forfatter

Related posts

Top