Analyse : Regeringen skal lægge afgift på brændeovne

Selvom brændeovne er en lun hyggespreder i mange danske hjem, er de langt fra en gratis omgang for miljø og sundhed. Det fastslås i den netop offentliggjorte del tre af afgifts- og tilskudsanalysen, som er lavet af en tværministeriel arbejdsgruppe med Skatteministeriet for bordenden.

Det skriver Altinget.dk.

Den nye analyse konkluderer, at der er skadesomkostninger for op mod 1,2 milliarder kroner om året fra udledningen fra brændeovne i husholdningerne, som ikke er afgiftsbelagt.

Regeringens embedsmænd når frem til to overordnede principper til en eventuel afgift:

”Ved en afgift målrettet partikelforurening burde der være særlig høje afgifter på brænde (anvendt i gamle brændeovne i byerne) og lave på den biomasse, der anvendes i fjernvarmeværkerne, hvor der er bedre styr på forbrændingsteknikken og i visse tilfælde renses.”

Og så er der ”stor sandsynlighed for, at den samfundsøkonomiske gevinst ved en afgift på brændeovne, som alene omfatter de store byer (eventuelt differentieret efter ovnens driftstid, hvis muligt), overstiger de administrative omkostninger. Derimod er det meget tvivlsomt, om en afgift uden for byerne vil give en samfundsøkonomisk gevinst, der står mål med de administrative omkostninger,” lyder det i analysen.

Brændeovn 2

Radikale klar til at brige ind
De Radikale mener, at man her står med et problem, der kræver handling.

– Det er uholdbart, at vi i dag har et brændsel til varme, som ingen afgift har, mens vi ved siden af har en grøn el-produktion, som vi beskatter helt vildt hårdt. Det skal vi have gjort op med, siger Andreas Steenberg.

Han vil ikke lægge sig fast på, om det skal ske med målere i skorstenene, som anbefalet af Det Økologiske Råd, ”men vi kommer ikke uden om at se på det,” siger Steenberg til Altinget og henviser til, at de seneste tal fra Energistyrelsen viser en stigning i mængden af brændeovne i Danmark. Så der nu er langt over 800.000.

Enhedslisten klar til forbud imod brændeovne
Hos Enhedslisten er man klar til at idnføre et forbud imod brændeovne i tæt befolkede områder, hvor der i forvejen fx. er fjernvarme ligesom man er klar til at følge en tysk model, hvor brændeovne fra før 2010 skal udfases senest i 2020.

– Jeg kan godt se, at det ikke er uden problemer at ville regulere det. Men der er jo noget adfærd, vi er nødt til at justere, for det går ud over andre. Som det er i dag, er der jo slet ingen incitamenter til at få bedre brændeovne eller fyrre mindre, siger Søren Egge Rasmussen (EL).

Regeringen afventer et samlet billede af af alle seks delanalyser bag afgifts- og tilskudsanalysen før, man tager stilling.

 

Forfatter

Related posts

Top