Ambulancebehandlere skal kunne uddanne sig i Region Nordjylland

Der kommer på sigt til at mangle ambulancebehandlere i Region Nordjylland.

Derfor vil Region Nordjylland nu kæmpe for, at uddannelsen til behandler kan udbydes i Hjørring. I dag uddannes der kun i Esbjerg eller Hillerød.

– Vi forventer, at opgavemængden for ambulancetjenesten vil vokse i de kommende år. Derfor er det vigtigt for os, at uddannelsen bliver oprettet hurtigst muligt. Vi håber, at uddannelsen kan være med til at sikre nær uddannelse for nordjyderne generelt og helt specifikt sikre rekrutteringsgrundlaget for ambulancetjenesten, siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for udvalget for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland.

Der er 2 arbejdsgivere på området i Nordjylland. Regionen driver 60 procent af ambulanceberedskabet i Regionen.

Den resterende del af ambulanceberedskabet varetages af virksomheden PreMed, der også hilser initiativet om lokal uddannelse af ambulancepersonale velkomment.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top