Ambitiøst mål om at halvere antallet af trafikdrab

Færdselssikkerhedskommissionen fremlagde tidligere på ugen en handlingsplan, hvor målsætningen er, at antallet af trafikdræbte som minimum skal halveres til 90 om året senest i 2030.

Handlingsplanen skal være et redskab til de beslutningstagere og aktører, der arbejder med at forbedre trafiksikkerheden.

En af dem er transportminister Benny Engelbrecht (S). Han har tidligere ytret et ønske om at få antallet af dræbte i trafikken ned, men han er ikke meget for at sætte et præcist tal på.

– Det er meget ambitiøst og godt at have en flot målsætning om at nedbringe antallet af dræbte på vejene markant. Det kan jeg ikke være uenig i, men det kan være svært at have måltal at arbejde med.

– Jeg kan ikke konkludere efter at have skimmet kommissionens rapport og anbefalinger, om det er tilstrækkeligt til at nå i mål med den målsætning.

Han hæfter sig ved handlingsplanens fem fokusområder, som “harmonerer med, at det er der, indsatsen især skal lægges, hvis vi skal nedbringe antallet af dræbte”.

De fem fokusområder er eneulykker, frontalkollisioner, krydsulykker, lette trafikanter og unge bilførere.

Foto: Niels Aage Skovbo

Forfatter

Related posts

Top