Alternativet Thy Mors klar til at gå i haserne på de etablerede partier

Om halvandet år er der kommunalvalg. Det faktum har henover vinter og forår engageret de lokale medlemmer af Alternativet og andre interesserede i at etablere en egentlig lokalkreds. Den stiftende generalforsamling fandt sted i april, og når vedtægterne kan endeligt godkendes efter Alternativets landsmøde den 28. maj, er Alternativet lokalkreds Thy-Mors også formelt en realitet. Selve politikudviklingen er godt i gang.

– Vi har en stor opgave foran os i at omsætte Alternativets politik og visioner om ny politisk kultur, social-, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, iværksætteri og et fleksibelt arbejdsliv mm. i et langsigtet og alternativt bud på visionær kommunalpolitik anno 2017. Derfor har det være godt at mærke medlemmernes og andre interesseredes engagement og deltagelse i de første politiske diskussioner, siger Aase Stjerne Hansen, der er forperson for Alternativet Thy-Mors.

Vil inddrage thy- og morsingboer i politikudvikling
Alternativets Partiprogram og politikudvikling er i stor grad baseret på borgerdrevet vidensdeling. Flere ved mere. En række politiske laboratorier med alle – også ikke medlemmer – interesserede, har været en del af processen. Den måde at udvikle politik på vil også være kendetegnende for Alternativets Thy-Mors’ arbejde. Til efteråret lægges der ud med et politisk laboratorie med afsæt i klima og miljø. Og alle kan i princippet deltage. Det eneste, det kræver, er, at man kan erklære sig enig i Alternativets værdier. Empati, mod, ydmyghed, humor, generøsitet og gennemsigtighed, siger Aase Stjerne Hansen.

50 medlemmer
Alternativet har pt. 50 medlemmer i Thy og på Mors. På den stiftende generalforsamling blev der valgt syv personer til bestyrelsen samt to suppleanter.

De har siden konstitueret sig således:

Forperson Aase Stjerne Hansen (Frøstrup), næstforperson Joachim Plaetner Kjeldsen (Sennels), politisk udviklingskoordinator David Jessen (Lønnerup), kasserer Ove Andersen (Thisted), medlemskontaktpersoner Eskild Boeskov (Skinnerup), Jette Jacobsen Sørensen (Sennels) og Sofie Christine Kjærulf Andersen (Thisted). Suppleanter Jens Kristian Overgaard (Thisted) og Annette Bjørndal (Sennels).

FOTO : Bestyrelsen i Alternativet lokalkreds Thy-Mors er fra venstre: Joachim Plaetner Kjeldsen, Sofie Kjærulf Andersen, Ove Andersen, David Jessen, Aase Stjerne Hansen og Jette Jakobsen Sørensen. Mangler på fotoet: Eskild Boeskov.

Forfatter

Related posts

Top