Alternativet inviterer til medlemsmøde i Thisted

Medlemmerne af Alternativet og andre interesserede indbydes til møde med  Alternativets nordjyske folketingsmedlem Torsten Gejl i Thyhallen.

På mødet bliver der mulighed for at møde de andre Alternativet-medlemmer fra Thy og Mors, hilse på bestyrelsen og få en snak med  folketingsmedlem Thorsten Gejl, der vil give  et indblik i aktuelle Alternativet-mærkesager på landsplan, og hvordan Alternativets første år på Christiansborg er gået set indefra.

Iværksætteri og bosætning
Fokus på aftenens bliver iværksætteri og bosætning.

– Som vi alle ved, er en af de store udfordringer i vores del af landet at opretholde befolkningstallet. Mange steder er det vanskelligt at fastholde eksisterende beboere endsige tiltrække nye. Konsekvenserne i form af institutionslukninger og ringere serviceniveau kender vi kun alt for godt. Men heldigvis kender vi også eksemplerne på steder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, og hvor folk flytter til i højre grad, end de flytter fra, siger Joachim Plaetner Kjeldsen, der er næstforperson i Alternativet Thy-Mors.

Alternativet Thy-Mors ønsker  at udvikle en visionær, grøn og ambitiøs iværksætter- og bosætningspolitik for Thy Mors.

– En politik inspireret af de lokale erfaringer, hvor ildsjæle og stærke fællesskaber har formået at trodse urbaniserings logik. Vi håber, at mange af Alternativets medlemmer og andre tilflytter, iværksætter og hjemvendte, der har slået sig ned i Thy og på Mors, har lyst til at deltage og dele erfaringer og iagttagelser om iværksætteri og bosætning. Hvad er de største barrierer? Hvad er de største fortrin?, spørger Joachim Plaetner Kjeldsen

Program:
19.05: Velkomst og kort præsentation af deltagere
19.20: Oplæg om bosætning på kanten og erfaringer fra Sennels, v. Joachim Plaetner Kjeldsen, næstforperson, Alternativet Thy-Mors. Samt kort rids af kommende aktiviteter i lokalkredsen – herunder Politisk Laboratorium.
19.45: Oplæg om Alternativets første år på Christiansborg og konkrete politiker og indsatser vedr. ”Det skæve Danmarkskort”, v. Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet, valg i Nordjyllands Storkreds. Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører, kommunalordfører, samt ordfører for socialpolitik og mønsterbrydning.
20.30: Efterfølgende debat og inputs
20.55: Opsamling
21.00: Tak for i aften!

Forfatter

Related posts

Top