Alle ledere skal kende regler for ytringsfrihed

Ledere på alle niveauer i den offentlige sektor skal kende den nye vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som Justitsministeriet udsendte i begyndelsen af november. Det skal være slut med den manglende viden om reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Nogenlunde sådan kan man sammenfatte udmeldingerne fra én af de store offentlige arbejdsgivere, Danske Regioner, som FTF har talt med.

Den første vejledning, som udkom tilbage i 2006, fik lov til at leve et hengemt liv på hylderne. I Justitsministeriet konstaterer man, at der i dag er et udbredt ‘vidensunderskud’ om offentligt ansattes ytringsfrihed – både når det gælder ledere og medarbejdere.

– Det er vigtigt at få udbredt, at alle ansatte har samme ret til at ytre sig om jobbet – uanset, hvor i systemet de arbejder. Som menig medarbejder skal man ikke lade sig kue af, at man eventuelt har en leder, der ser lidt skævt til én. Sådan er reglerne – og det skal gerne bredt ud, siger Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Lederne skal tage kritikken til sig
Ifølge Ulla Astman er det vigtigt, at lederne tager den kritik til sig, der bliver ytret – i stedet for at gå i rette med den medarbejder, der kommer med kritikken.

– Lederen kan agere på kritikken på forskellige måder. Det vil være oplagt som det allerførste at byde ind til en kop kaffe og en snak om, hvad kritikken handler om – få en dialog i gang. Det vil også være oplagt at tage kontakt til tillidsrepræsentanten, mener hun.

Ulla Astman opfordrer til, at de regionale arbejdspladser bruger deres MED-systemer til at udbrede kendskabet til vejledningen og reglerne, ligesom hun peger på, at det er vigtigt, at regionernes HovedMED-udvalg tager emnet op.

– De enkelte regioner bestemmer selv hvordan, de vil udbrede kendskabet til den nye vejledning. Men jeg tager det som en selvfølge, at de enkelte arbejdspladser påtager sig at opgaven, fx gennem gå-hjem møder. Måske vil det også være nødvendigt med nogle stormøder i regionen, siger hun.

Morsø Kommune administration

Ukendskab er hovedforklaringen
Også Danske Regioner Løn- og Praksisudvalg har haft den nye vejledning på dagsordenen for nylig. Formand Anders Kühnau understreger, at regionspolitikerne er opsatte på at få kendskabet til reglerne ud til ledere på alle niveauer.

– I sidste ende er det jo i borgernes interesse, at de ansatte tør ytre sig, hvis der er problemer med kvaliteten af velfærden. Ukendskab til reglerne blandt vores mange ledere er formentlig hovedforklaringen på de forskellige sager, vi har set, hvor medarbejdere er kommet i klemme efter at have ytret sig om forhold på jobbet. Mange ledere ved sandsynligvis ikke, hvor omfattende de ansattes ytringsfrihed faktisk er, siger han.

Også Anders Kühnau pointerer, at de fem regioner selv bestemmer, hvordan de vil få formidlet den nye vejledning bredt ud, men han forventer, at de enkelte regioner under alle omstændigheder sørger for, at den nye vejledning bliver formidlet ud til alle ledelseslag.

I KL har emnet ikke været behandlet politisk endnu, men meldingen er at man under alle omstændigheder vil udbrede kendskabet til vejledningen ude i kommunerne gennem det fælleskommunale netværk af kommune-jurister.

Thisted Kommune

Håber at indsatsen trænger helt igennem denne gang
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, glæder sig over regionernes hurtige og positive reaktion på den nye vejledning.

– Regionernes fokus på at få udbredt kendskabet til ledere på alle niveauer lover godt. Det er nemlig her skoen trykker: mange ledere kender simpelthen ikke reglerne. Det så vi fx for nylig i en sag, hvor en sygeplejerske med ultrakort varsel blev kaldt til samtale med deltagelse af både sin nærmeste leder og den øverste leder af kommunens hjemmepleje efter at have skrevet på Facebook om omstruktureringer og opsigelser i hjemmeplejen, siger hun.

Bente Sorgenfrey finder det også positivt, at regionerne tænker tillidsrepræsentanterne ind i forhold til at diskutere den kritik, der er blevet fremsat.

– Det er i det hele taget positivt at høre Danske Regioners reaktion på den her del af oplysningsindsatsen, der handler om arbejdsgivernes indsats. Vi håber, at indsatsen trænger helt igennem denne gang, og at der bliver fulgt op på de forskellige initiativer, siger hun.

E-læringsforløb til foråret
Justitsministeriet vil supplere den nye vejledning med et e-læringsforløb, der er programsat til at være klar i løbet af foråret 2017.

De overordnede tanker er foreløbig at sammensætte et forløb med cases, som kan gøre problemstillingerne konkrete.

Men foreløbig er man kun i idéfasen og forudser en større puslespil med at finde cases, der er relevante for både de mange og meget forskellige typer af offentligt ansatte og for ledere og medarbejdere.

Forfatter

Related posts

Top