Akutlægehelikopter: Borgmester sender bekymringsbrev til minister

Et flertal i Region Nordjylland har truffet beslutning om, at anbefale en ny placering til akutlægehelikopteren i Skive. Men den idé synes borgmester på Mors Hans Ejner Bertelsen langt fra om. Han har derfor sendt nedenstående brev til Sundhedminister Ellen Trane Nørby hvori han udtrykker sin bekymring.

– Nu vil jeg sætte min lid til ministeren, og jeg håber, at hun vil fastholde placeringen i Skive, siger han.

På Finansloven er der afsat 45 millioner kroner til den nye nordjyske akutlægehelikopter. Folketinget skal træffe en afgørelse om placeringerne af de fire lægehelikoptere i år, da de nye placeringer træder i kraft 1. januar 2019.

Hans Ejner Bertelsen’s brev til Sundhedminister Ellen Trane Nørby:

Kære sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det er glædeligt, at der i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2018, blev afsat midler til et 4. helikopterberedskab med base i den nordlige del af landet, så det nordligste Jylland og Læsø kan sikres bedre dækning.

Det har stor betydning for borgerne, at der er tryghed om hurtig hjælp ved alvorlig sygdom og ulykke. I Morsø Kommune har der igennem de senere år været stor opmærksomhed på sundhedstilbuddene og borgernes tryghed, da sygehuset i Thisted siden 13. juni 2016 har haft lukke for al akutkirurgi på grund af problemer med lægerekruttering. Derfor giver det anledning til bekymring, at der tales om at flytte akutlægehelikopteren fra Skive til Herning.

”Ordningen om akutlægehelikopter skal primært øge befolkningens tryghed på bl.a. øer og udkantsområder, hvor der er langt til den nødvendige specialiserede behandling”

Fra sydvest Mors er der 116 km til nærmeste traumecenter i Ålborg, og akutlægehelikopteren er en hyppig gæst på Mors. Ud af de samlede flyvninger i Region Nordjylland har Morsø Kommune i gennemsnit haft 31 % i 2016 og 21 % i 2017 til en befolkning på 20.500 borgere. Akutlægehelikopterens placering i Skive giver mulighed for dækning af hele Morsø Kommune indenfor ca. 17 minutter. Såfremt helikopteren flyttes til Herning, og Morsø Kommune fremadrettet skal betjenes fra Jammerbugt vil det tage ca. 23 minutter at dække hele øen, og Nykøbing Mors med størst befolkningskoncentration på 10.000 indbyggere vil opleve en øget flyvetid på ca. 10 minutter før end hjælpen fra helikopteren fra Jammerbugt vil være fremme.

Morsø Kommune er løbende i dialog med Region Nordjylland om responstiderne for ambulancernes A-kørsel til opgaver i kommunen, da bl.a. sydvest Mors ofte er udfordret med gennemsnitlige responstider i 4. kvartal 2017 på 14 minutter. Akutlægehelikopterens placering i Skive har netop i dette område betydet, at hjælpen var nær ved alvorlig sygdom og ulykke med en flyvetid på ca. 13 minutter, som vil blive øget med ca. 10 minutter ved de foreslåede ændringer.

En flytning af akutlægehelikopteren fra Skive til Herning samtidig med en placering af en 4. helikopter i Jammerbugt Kommune vil medføre en forringelse af akutlægehelikopterens dækning af  Morsø Kommune på grund af øget flyvetid.

Som borgmester ligger det mig meget på sinde, at det er trygt at være borger i Morsø Kommune. Herudover har det stor betydning for potentielle nye borgere, at det fornødne beredskab er til
stede, hvilket igen har betydning for, om vi som kommune bliver valgt til som en attraktiv kommune for nye borgere.

Med venlig hilsen
Hans Ejner Bertelsen
Borgmester

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top