Akut mangel på vvs-lærlinge i Nordjylland

De nordjyske vvs-installationsvirksomheder har efterhånden støvsuget erhvervsskolerne for lærlinge.

Ifølge en helt ny medlemsundersøgelse fra brancheorganisationen TEKNIQ oplever cirka halvdelen af virksomhederne i regionen, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft det seneste år. Og ud af dem vurderer hele 47 procent, at det er blevet sværere at skaffe lærlinge. Sidste år var det tilsvarende tal 25 procent, mens det i 2016 var helt på 14 procent.

– Det er faktisk ved at udvikle sig til reelt problem, at vi ikke kan få det antal lærlinge, vi har behov for i branchen. Og på sigt kan det blive en alvorlig stopklods for den positive udvikling, de nordjyske vvs-virksomheder ellers er inde i, siger Morten Fals, næstformand i TEKNIQ-råd Nordjylland.

Udviklingen understreges af, at antallet af vvs-lærlinge i skolepraktik er rekordlavt i Region Nordjylland – i februar var der således kun en enkelt elev i skolepraktik i regionen. Samtidig har vvs-virksomhederne taget rekordmange lærlinge i den første del af 2018.

– Interessen for at ansætte lærlinge er stigende, men skal vi have dækket lærlingebehovet, er det bydende nødvendigt, at flere nordjyske unge søger ind på erhvervsskolerne, siger Morten Fals.

For at trække flere unge ind på vvs-energiuddannelsen har TEKNIQ sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet i flere omgang kørt kampagner for at brande branchen og rekruttere elever til vvs-energiuddannelsen. Næste runde af kampagnen starter i midten af maj og fortsætter derefter til efteråret og igen i januar næste år.

– Vi har så meget at byde på her i branchen – både når det gælder job- og karrieremuligheder, samtidig med at man jo også får løn under uddannelsen. Det skal vi blive ved med at oplyse op, så vi kan åbne de unges – og deres forældres – øjne for, at der findes andre uddannelsesveje end den gymnasiale, slutter Morten Fals.

Forfatter
Tags ,

Related posts

Top