ÅH FY, ÅH FØJ……….

Køer skal ikke være på arealerne i flere timer, end der er græs til. Gødningen gør mere gavn, hvis den samles i gylletanken og udbringes senere. På afgræsningsarealerne giver den for meget vraggræs. Overgræsning giver dødbidt græs, og samlet set får man for lave udbytter i afgræsningsmarkerne.

Kontante fordele
Der er kontante fordele ved at optimere grovfoderproduktionen. Det gælder også afgræsningsarealerne.

En ko kan optage 3,2 kg tørstof pr. time ved afgræsning. I et forsøg, hvor afgræsningstiden blev øget fra 4 til 9 timer, medførte dette kun en øget foderoptagelse på 1,5 kg tørstof (fra 11-12,5).

– Når køerne ”ved”, de kun skal være ude i relativt få timer, æder de mere koncentreret. Køer, der skal være ude i længere tid, æder koncentreret den første times tid, hvorefter de begynder at ”slappe af”, fortæller Helle Sievertsen, der er afdelingschef for Kvæg i LandboThy og fortsætter:

– på det økologiske område gælder dog, at dyrerne skal være på græs minimum 6 lyse timer dagligt i afgræsningsperioden. Skal økologerne overholde reglerne og undgå overgræsning, er der kun én mulighed, nemlig at øge arealet, påpeger hun.

Afgræsningskolen på tur gennem afgræsningsmarkerne
Ved afgræsningsskolens første markbesøg den 29. april hos Preben Nørgaard, Vestervig, fik deltagerne at vide, at tilvæksten i græsmarken ikke opleves helt på niveau med tidligere forår. For at undgå overgræsning er Preben Nørgaards køer ude i færre timer end normalt om foråret.

Grunden til, at græsvæksten er begrænset, har flere årsager:

– Den vigtigste er et meget tidligt forår i år, og vi har endnu en relativ kort daglængde. Selvom vi synes, at solen skinner, og der burde være meget vækst i græsset, så betyder den korte daglængde, at vi har noget mindre solindstråling (energi) end, når vi har den eksplosive tilvækst senere i vækstperioden, for eksempel i slutningen af maj. En anden årsag er, at vi også har lave nattemperaturer ned til 5o C, og det betyder, at væksten bliver begrænset, fortæller Karsten A. Nielsen, VFL og forsker Karen Søgaard.

I øjeblikket skal vi altså forvente, at køerne skal færre timer på græs, eller græsarealet skal øges, når vi skal undgå overgræsning.

Lidt mere fra de økologiske regler
Landmændene kan lade goldkøer afgræsse arealer med mindre udbytte eller mindre arealer for at forebygge sundhedsmæssige problemer. Græsningsarealer til kvier skal landmændene gennem græsningsperioden tilpasse deres foderbehov, lyder rådet fra Landbo Thy.

Forfatter

Related posts

Top