Afviser kritik af havneudvidelser for milliarder

De danske havne har sat gang i et hidtil uset investeringskapløb, skriver branchemagasinet Søfart. En analyse fra DI viser således, at, at alene de 15 største danske kommunalt ejede havne forventer at udvide med omkring 5 mio. kvadratmeter nyt havneareal frem mod 2020.

Det svarer til mere end 700 fodboldbaner eller omkring 20 pct. af den nuværende havnekapacitet i hele landet.

En af de havne, som gerne vil ekspandere, er Hanstholm Havn. Den nordjyske havn har netop offentliggjort en ambitiøs udvidelsesplan til over en halv mia. kr., som skal være realiseret om tre år. Havnen omsætter for bare 25 mio. kr. årligt, men ifølge bestyrelsesformand Martin Vestergaard er der forretningsmæssigt belæg for planerne.

– Vi ser det som en helt igennem sund forretningsplan. Og det gør man også i det finansielle bagland med KommuneKredit som garant. Alle er da godt klar over, at der er andre store fiskerihavne omkring os. Men perspektiverne på europæisk – og til en vis grad globalt plan – er ud fra et rent forretningsmæssigt synspunkt for os kun at læse sådan, at der plads til alle, siger Martin Vestergaard til Søfart.

Betragtelig overkapacitet
Hos DI ser man dog med bekymring på havnenes heftige vokseværk og peger på, at der allerede i dag er betragtelig overkapacitet i havnene.

– For os er det vigtigt, at der investeres i havnene, men det skal være kloge investeringer. Og vi tvivler på, at der i alle tilfælde er en tilstrækkelig business case bag havnenes nuværende investeringsplaner, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport, til Søfart.

DI frygter blandt andet, at havnenes vokseværk kan medføre øget ’opgavetyveri’, hvor de offentligt ejede havne stjæler opgaver fra private virksomheder.

Hos Dansk Skibsmæglerforening tilslutter formand Tonny Dalhøj Paulsen sig kritikken.

– Der har været en række eksempler i havnene på offentlige aktiviteter og/eller beslutninger, hvor visse havne har været særdeles idérige og dermed også kommet i direkte modstrid med Havneloven. Det understreger med stor tydelighed vigtigheden af at have en Havnelov og ikke mindst, at den også bør overholdes, skriver Skibsmæglerforeningens formand i et debatindlæg i Søfart.

Hos brancheorganisationen Danske Havne tolker man havnenes ekspansionsplaner som et sundhedstegn. Men direktør Bjørn B. Christiansen vil på den anden side ikke afvise, at de danske havne er i gang med at opbygge en massiv overkapacitet.

– Jeg kan ikke gå ud og give en klar afvisning af, at der bliver overinvesteret. Jeg har altid været den første til at opfordre mine medlemmer til at underkaste deres investeringsplaner et meget kritisk gennemsyn, siger Bjørn B. Christiansen til Søfart.

Han ser derfor frem til Transportministeriets kommende analyse af havnesektoren, der netop skal kortlægge branchens største udfordringer op til den længe ventede revision af havnelovgivningen.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top