Aftale er indgået for ambulanceredderne

Der er nu indgået en aftale mellem de relevante fagforeninger og Region Nordjylland for de ambulancereddere, som fra 1. april 2022 skal skifte arbejdsgiver.

Personalet er i dag ansat hos Falck, men fremover skal ambulancetjenesten drives af Region Nordjylland og selskabet PreMed.

– Alle parter har været interesseret i at sikre fair og gode vilkår for ambulanceredderne, der naturligvis er interesserede i at have en hurtig afklaring omkring deres jobsituation den 1. april. De nuværende reddere i Falck har fra starten fået en jobgaranti, siger Flemming Overgaard, der er forhandlingssekretær i 3F Transportgruppen, hvor redderne i Falck i dag er dækket af en overenskomst.

Ansættelse forudgående jobsamtale
Med den nye aftale – der er indgået mellem 3F, FOA og Region Nordjylland – er der blevet skrevet under på særlige vilkår, som kommer ambulanceredderne til gode. Ambulanceuddannet personale, der i dag er omfattet af en overenskomst mellem Falck og 3F, vil fra april overgå til den gældende overenskomst på det regionale område med FOA.

Det er blevet aftalt, at alle omfattede reddere tilbydes ansættelse via en af regionens to delaftaler uden forudgående jobsamtale, og at redderne vil blive tilbudt ansættelsessted på samme ambulancebase.

Fastholder ancinnitet
Samtidig er det aftalt, at redderne beholder den anciennitet der er er opbygget ved ansættelse hos Falck, og at der derudover er lavet forhåndsaftaler om arbejdstid og løn.

– Alle, der er interesserede i at arbejde for regionen, vil inden året er omme have fået tilbudt et personligt ansættelsesbrev og endelig lønsammensætning, der tager udgangspunkt i den enkelte redders CV og anciennitet, siger Kenneth Lübcke, der er enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Kenneth Lübcke tilføjer at det er muligt for interesserede reddere allerede nu at give en tilkendegivelse med interesse for at arbejde i regionen – med en tilkendegivelse, vil det være muligt for regionen at tilbyde hver enkelte interesserede et ansættelsesbrev med angivelse af lønforhold hurtigst muligt.

Foto: Presse-fotos.dk

Forfatter

Related posts

Top