Afgræsningsmarkerne kan og bør skånes

En gruppe kvægbrugere med fælles interesse for afgræsning er gået sammen i en erfagruppe, i daglig tale kaldet afgræsningsskolen. Gruppens deltagere besøger hinanden, kigger på og vurderer græsmarkerne og udveksler erfaringer omkring sommerfodringen.

– Ved mødet den 14. juni kiggede vi på afgræsningsprognosen fra Videncenter for Landbrug og kunne konstatere, at den nok var rigeligt optimistisk i forhold til det ,deltagerne oplever i praksis rundt på bedrifterne i Thy. I enkelte områder er der faldet nogle tordenbyger, men generelt er der kommet meget lidt nedbør de seneste uger. På ikke vandede marker beregnede vi tilvæksten i græsset til at ligge på ca. 30 fe/ha/dag. I de økologiske besætninger begynder det derfor at være vanskeligt at opretholde minimum 6 fe græs pr. ko/dag, fortæller afdelingschef for Kvæg i LandboThy Helle Sievertsen.

Dispensation til økologerne
NaturErhversstyrelsen er klar over problematikken, og der er via en dispensation åbnet mulighed for at skåne afgræsningsmarkerne og have køerne på et mindre areal. På den måde mindskes risikoen for at græsset bliver dødbidt med manglende genvækst til følge. Den kritiske græshøjde i forhold til dødbidning er 4 cm. Dispensationen er gældende, indtil græsset er i god vækst igen og senest til 1. september 2014 under forudsætning af, at:

– der ikke er andre egnede afgræsningsarealer på bedriften, og at græsmarkerne risikerer at blive så ødelagte af afgræsning, at det får varige konsekvenser for græssets genvækst.
– det noteres i bedriftens husdyrlogbog, hvis ovenstående mulighed benyttes, og hvis foderplanen ændres.
– kvæget fortsat går ude i minimum 6 lyse timer dagligt, og at arealkravene som minimum overholdes (indendørs areal f.eks. 6 m2 pr. ko)

Konventionelle bedrifter skal ikke have dispensation for at benytte sig af samme mulighed, men kan med fordel gøre brug af samme model. Derudover kan de vælge at holde køerne mere på stald.

Skifter mellem afgræsning og slæt
Erik Overgaard, Dollerup, skifter mellem afgræsning og slæt. Når køerne har afgræsset et areal 2 gange, får det fred i en periode, hvorefter der tages slæt.

– Det medfører, at køerne hele tiden bliver tilbudt græs af god kvalitet og giver normalt et højt græsoptag. Men også i Dollerup begynder græsset nu at bære præg af manglen på vand, fortæller Helle Sievertsen.

Forfatter

Related posts

Top