Affaldssorteringen i Thy godkendt

Ordningen omkring affaldssortering i Thy, der blev født i en storm af skepsis og mødt med forbehold fra mange borgere, fungerer faktisk rigtigt godt viser en ny analyse.

89 procent af de 225 adspurgte finder ifølge Thisted Dagblad det let at sortere husholdningsaffaldet i affaldsbeholderes to rum. De, der finder det svært, er borgere i alderen over 50 år. Det er også i den aldersgruppe flest finder, at beholderen har for lidt plads til bioaffald.

En tredjedel efterlyser mere plads til restaffald – og så er der en lidt for udtalt utilfredshed med de papirsposer, der bruges til bioaffaldet. De går i stykker og kan ikke tåle at blive våde.

Kommunen vil nu gennem bl.a. oplysning forsøge at gøre endnu flere tilfredse med affaldssorteringsordningen, der omfatter 13.000 husstande.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top