Afbrændingsforbud udstedt i hele landet

Fra og med onsdag kl. 12 udstedes der afbrændingsforbud i hele landet.

Det gælder med andre ord også i Thisted og Morsø Kommuner der ellers ikke tidligere har været omfattet af et forbud. Se hvilke regler der gælder nederst i artiklen.

Det landsdækkende forbud kommer efter en lang periode med en helt ekstraordinær tørke.

– Vi vurderer nu, at risikoen for brandspredning til klitplantager, bygninger mv. er blevet så stor, at der indføres afbrændingsforbud, siger Diana Sørensen, der er direktør hos Nordjyllands Beredskab, til TV2 Nord.

I de seneste to måneder har Nordjyllands Beredskab været kaldt ud til mere end 80 naturbrande, der dækker over alt fra mindre beplantninger, hække, græsarealer, marker og lignende.

Kilde: DMI

Forbuddet gælder enhver brug af eller afbrænding af:

  • Ukrudtsbrænder
  • Bål
  • Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
  • Åben ild på offentlige naturområder med vegetation
  • Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Haveaffald
  • Affald fra skovbrug

Under forudsætning af konstant opsyn, og at man har egnede slukningsmidler i nærheden, så er det tilladt at bruge gasgrill, trangia og lignende på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter.

Desuden er erhvervsmæssig håndtering af arbejde, jævnfør reglerne for varmt arbejde, tilladt, hvis det ikke er en del af ovenstående.

Nordjyllands Beredskab oplyser, at forbuddet gælder indtil videre, og at der gives dispensationer fra forbuddet.

 

Forfatter

Related posts

Top