Afbrændingsforbud i flere kommuner

Skive, Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner tilslutter sig nu den i forvejen lange liste af kommuner hvor der grundet tørken indføres afbrændingsforbud.

Forbuddet, der trådte i kraft kl. 12, betyder,af afbrænding af bl.a. haveaffald, halm, halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer forbydes.

Forbuddet gælder også brug af ukrudtsbrænder og grill i naturen herunder på offentlige pladser.

Brug af grill er dog tilladt i haven, såfremt der udvises stor forsigtighed.

Der er endnu ikke udstedt afbrændingsforbud på Mors eller Thy – dog opfordres man til alligevel at udvise stor forsigtighed, og holde sig orienteret på den enkelte kommunes hjemmeside eller hos Beredskabet.

Forfatter

Related posts

Top