Ældretallet stiger imens kommunerne råder over færre SOSU’er

Siden 2009 er antallet af ældre over 75 år steget med en tredjedel. Det skriver fagforbundet FOA i en pressemeddelelse.

Antallet af ældre plejetrængende danskere er altså steget støt de sidste 10 år – og det vil det blive ved med når man ser på de nuværende fremskrivninger.

På trods af det falder antallet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i kommunerne.

I Thisted Kommune er der siden 2009 kommet 17% flere ældre over 75 år – i samme periode er antallet af medarbejdere i plejesektoren faldet med 3%. På Mors er der blandt de ældste borgere sket en stigning på 21% mens antallet af medarbejdere på samme tid er faldet med 7%. I Lemvig Kommune er antallet af ældre borgere over 75 år steget med 29% – samtidig er antallet af medarbejdere faldet med 11%. I Struer Kommune er der kommet 39% flere ældre over 75 år. Her svarer faldet i antal medarbejdere til hele 21%.

– Det er desværre en landsdækkende tendens, som vi er nødt til at vende, hvis vi vil bevare en værdig ældrepleje, siger Torben Hollmann der er formand for social og sundhedssektoren i FOA

Han anerkender, at det kan være svært for kommunerne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en tid hvor ældreandelen af befolkningen vokser, og hvor mange ansatte i sektoren trækker sig tilbage på grund af alder.

– Det understreger at vi er nødt til at styrke social- og sundhedsuddannelserne og samtidig forbedre forholdene på arbejdspladserne. Vi skal tage fagene op og vi skal give de sosu-ansatte plads til at bruge deres uddannelser, de skal have frihed at sætte deres faglighed i spil og faktisk gøre det, der har fået dem til at vælge faget til at begynde med: at give den ældre borger støtte og hjælp til at lave en værdig alderdom.

Tallene for antal medarbejdere er omregnet til fuldtidsstillinger og dækker alene kommunalt ansat social- og sundhedspersonale. Privatansatte medarbejdere i ældreplejen er ikke medregnet – hvis en kommune har gennemgået et skift fra offentlig til privat ældrepleje, så vil det fremstå som et fald i antal ansatte.

Det store fald i antallet af ansatte skete primært i årene 2009-2012. I de sidste par år er der sket en stigning i antallet af ansatte, men det har ikke været nok til at følge med stigningen i antallet af ældre.

Forfatter
Tags

Related posts

Top