Ældreplejen i Thisted kommune

Af Henrik Gregersen (V)  
Kommunalbestyrelsesmedlem, Thisted Kommune

Kommunens ældrepleje er et tema i valgkampen. Ældreplejen er også en vigtig del af Kommunens kerne-ydelser.

Der er sagt og skrevet en hel del om lave normeringer og pressede medarbejdere. Det er fakta, at der ydes en stor og solid indsats. Det er også rigtigt, at medarbejderne ikke kan presses mere.

Jeg vil fortsat arbejde for en styrkelse af vores velfærd, og hermed også styrkelse af ældreområdet. Jeg er klar til at arbejde for en øget tildeling til hele ældreområdet. Det netop vedtagne budget viser klart viljen til finde penge til de trængte områder: Der er tilført midler til dagpasning, skoler og ældre i budget 2018.

Lad os forsætte med at fokusere på, hvad der er kommunens vigtigste opgaver. Ældreplejen er en kommu-nal opgave på linje med børnepasning og skoler.

Det er ikke en kommunal opgave at drive tryghedsboliger. Jeg vil støtte tiltag og initiativer til at udvikle boli-ger og bofællesskaber til seniorer, der er et reelt behov for denne type boliger.

Til slut vil jeg nævne, at der bliver flere brugere på handicap og psykiatri området. Også her er det nødven-digt, at finde flere midler.

Jeg har oplevet et godt samarbejde mellem alle partier i socialudvalget, med fokus på opgaven,

Forfatter

Related posts

Top