Ældreminister Thyra Frank besøger Thy

Ældreminister Thyra Frank tager på en mindre rundtur i Thy mandag morgen og formiddag.

Program
08.30-09.30 – Ældreminister Thyra Frank besøger det private seniorbofællesskab Palletten.  Paletten er et sted med socialt liv, nærvær, få regler og rum til at blive gamle sammen og på en god måde. Palletten har til huse i det tidligere Nors Ældrecenter som Thisted Kommune, efter lukning/centralisering, solgte til lokale borgere i Nors. Herefter blev der ansat en lokal kvinde som er dagligt til stede for, at værne og hygge om beboerne. Hjemmeplejen forestår også hjemmehjælp til de ældre der er visiteret hjælp.

10.00-11.15 – Thyra Frank besøger det kommunale plejehjem Åbakken Hurup. Her er hun særligt interesseret i at tale med borgere om deres fysiske forhold men også særligt de ældres ønsker til ledsagerordning og klippekortsordning.

Foto : SUM

Forfatter

Related posts

Top