Ældrebofællesskaber og en værdig alderdom

Af Lene Svenningsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre, Morsø Kommune

Jeg vil gerne kæmpe for, at der bygges flere ældrebofælleskaber på Mors.

Tendenser peger i retningen af, at flere og flere ældre ønsker fællesskab – tryghed og fællesspisninger -måske endda en delebil. Formålet er selvfølgelig at komme ensomheden til livs. Hvis man mister sin ægtefælle, kan man godt have et stort netværk og alligevel føle sig ensom, når man er hjemme. Ensomhed er desværre ret udbredt blandt mange ældre. Børnene bor ikke lige i nærheden og tiden kan være lang. Det kan medføre dårlig trivsel og sygdom blandt de ældre. Ligeledes slår kræfterne måske ikke helt til at klare hus og have samt madlavning og indkøb. Måske rammes man af sygdom, som forstærker ensomheden samtidig med at behovet for fællesskab stiger.

De gamle dyder som fællesskab og hjælpsomhed går heldigvis aldrig af mode.

De ældre på Mors er en kæmpe styrke. De er frivillige og har travlt som aldrig før. Når jeg kommer ud på petanquebanerne, bliver jeg godt tilpas. Der mødes 60-100 ældre to gange i ugen. Der er hjælpsomhed, fællesskab, lattermildhed, tryghed og kampgejst. Mange foreninger på Mors har samme tilbud til deres ældre og det er vigtigt, at det bliver anerkendt og underbygget fra kommunens side.

På Mors skal vi sørge for, at alle har livskvalitet – også de ældre. Vi skal arbejde for, at de ældre får gode givende netværk og at de holder sig friskere og sundere i længere tid. Til glæde for de ældre, til glæde for vores foreninger. Til glæde for os alle sammen.

Forebyggelse hos de ældre er af vital betydning. Jeg kunne ønske, at man som ældre fik flere besøg det første år efter en ægtefælles bortgang, hvis den efterladte er interesseret i det. Besøgene skal være en støtte for den ældre efterladte, så den dårlige trivsel, depressioner m.m. fanges i opløbet. Besøgene kan forhåbentlig være med til at skubbe på for at deltage i de gode fællesskaber, vi har på Mors.

Derfor vil jeg kæmpe for, at bofællesskaber for ældre bliver et tilbud til vore ældre medborgere. Samtidigt vil jeg kæmpe for, at der skal flere besøg til de efterladte det første år. Alle ældre fortjener en god alderdom og vi som samfund har pligt til at arbejde for, at alle ældre får en værdig alderdom som tak for mange års samfundstjeneste. Det skylder vi hinanden.

Sæt kryds ved nr. 5 på Venstres liste, hvis du er enig med mig.

Forfatter

Related posts

Top