Ældre Sagen: Isolationen af svage ældre går for vidt

41.000 ældre på landets plejehjem er i øjeblikket afskåret fra at få besøg, og samtidig beder flere plejehjem beboerne om at blive på deres egne stuer for ikke at blive smittet med coronavirus. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Derudover har en række kommuner skruet ned for rengøringen hos modtagere af hjemmehjælp. Det gælder blandt andet både i Morsø og Thisted kommuner. Det sker for at afværge smittefare fra personale.

Spanske og italienske tilstande
Skrækscenariet er en situation som i Italien og Spanien, hvor mange borgere i ældreplejen er blevet ramt af covid-19.

Samtidig skal pårørende og ansatte gøre alt, hvad der er muligt for at undgå at bringe smitten videre til skrøbelige ældre. Men samtidig er det bekymrende, at titusindvis af ældre skal leve i længere tids social isolation og uden udsigt til at få gjort rent i deres eget hjem.

Det mener Ældre Sagen, der netop har henvendt sig til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) for at få ministeriet til at udstikke retningslinjer for, hvordan ældreplejen skal tackle situationen.

– Vi finder det foruroligende, at flere plejehjem isolerer ældre på deres værelser. Vi ved i forvejen, at en fjerdedel af de ældre på plejehjem føler sig ensomme. Vi synes bestemt ikke, at de pårørende skal komme på plejehjemmet. Men hvis personalet bliver testet og bruger værnemidler, så burde det være muligt, at de ældre kunne være sammen i fællesstuer under 10 ad gangen, siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Ulovlig isolation
Han mener, at isolation af ældre på deres egne stuer er ulovligt, medmindre en person som smittebærer kan isoleres i henhold til lovgivningen.

– 10-12 dages isolation kan risikere at gøre nogle ældre deprimerede, og det kan være svært at reparere på. Derfor er der brug for en præcis information til plejehjem og hjemmepleje, siger Bjarne Hastrup, som også finder indskrænkningerne i rengøring bekymrende.

– Dårlig hygiejne indebærer også en risiko for at blive smittet med corona. Medarbejderne bør testes og have adgang til værnemidler, så de ældre ikke bliver smittet, mener Bjarne Hastrup.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der forleden blev udsendt retningslinjer for brug af værnemidler og håndtering af smitte i ældreplejen. Retningslinjerne fastslår blandt andet, at beboerne ikke må låses inde, men forholder sig ikke til spørgsmålet om isolation af raske beboere på stuer.

Forfatter

Related posts

Top