Åsvej spærres i 3 uger

Åsvej, som er en trafikal hovedåre mellem Thy og Mors spærres fra idag og næsten 3 uger frem. Årsagen er, at der skal ny asfaltbelægning på strækningen.

– Vejen åbnes umiddelbart lige efter asfaltfirmaet er færdige. Efterfølgende vil der i en kortere periode blive lidt gener for trafikken i forbindelse med udlægning af nye striber på strækningen, fortæller Ejgil Haurum, Drifts- og Anlægschef i Thisted Kommune.

I den periode, hvor strækningen fra rundkørslen ved Toyota i Thisted og til Vilsundvej i Vilsund er lukket, vil der stadig være adgang for beboere, og andre med ærinde på strækningen.

Omkørsel for alt andet trafik vil blive via Vilsundvej og Oddesundvej.

Forfatter

Related posts

Top