Aarsleff vinder havneudvidelse i Hanstholm

Det bliver den danske entreprenørkoncern Aarsleff, der skal stå for den 500 millioner kroner store havneudvidelse i Hanstholm.

Det står fast efter dagens møde i Hanstholm Havns bestyrelse og en udbudsproces, der har forløbet siden februar i år. Hanstholm Havn og Aarsleff tager 1. spadestik allerede i morgen den 8. november.

Efter flere årtiers debat og forarbejde er Hanstholm Havn nu klar til at underskrive kontrakt på en af de mest krævende og komplekse havneudvidelser i Danmark nogensinde. Det bliver den danske entreprenørkoncern Aarsleff med hovedsæde i Viby J, der skal stå for totalentreprisen med en kontraktsum på 500 millioner kroner:

– Hanstholm Havns bestyrelse har på et møde i dag endeligt godkendt det vindende projekt med Aarsleff som kontrakthaver. Det er en meget stor dag for havnen, for Hanstholm by, for Thisted Kommune og for hele Danmark, der nu får udbygget positionen for en af Europas største og stærkeste fiskerihavne, siger Hanstholm Havns bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Aarsleff har stået for en række danske og udenlandske havneudvidelser de seneste år – blandt andet udvidelsen af Skagen Havn, Frederikshavn Havn, Stockholm Havn, Sisimut Havn, Nuuk Havn og Hvide Sande Havn og har senest også vundet Rønne Havns udvidelse:

– Vi er selvsagt meget stolte over at have vundet opgaven i Hanstholm i konkurrence med en række udenlandske konsortier. Det er en opgave, hvor mange af vores eksisterende vandbygningskompetencer skal i spil, og så er det på vores egen hjemmebane, siger sektionsdirektør Christian Trier fra Aarsleff.

Aarsleff vinder opgaven efter et udbud med forhandling, hvor både pris, kvalitet, tidsplan og organisering har været blandt bedømmelseskriterierne. Ifølge Martin Vestergaard har der i sidste fase ikke været tvivl om, at valget ville falde på Aarsleff:

– Vi har i samarbejde med Rambøll haft en god og veltilrettelagt udbudsproces, hvor alt er forløbet efter planen. Aarsleff blev en klar vinder vurderet på de opsatte parametre, og vi får endda en række ekstra fordele med i prisen. Den største fordel er yderligere vanddybde i vores indsejling og havnebassin. Det betyder, at vi nu får 11 meters dybde i indsejlingen og 10 meters dybde i havnebassinet samt forberedelse af kajkonstruktionen til yderligere en meters dybde. Det har været et klart ønske fra havnens interessenter, og det har derfor været højt prioriteret fra vores side, fortsætter Martin Vestergaard.

Han siger supplerende, at havnen – udover den planlagte udvidelse af baglandsarealet på 130.000 kvadratmeter – får ekstra 30.000 kvadratmeter areal som en del af budgettet, idet en arbejdshavn bliver permanent havn efter arbejdets udførelse.

Foto : Hanstholm Havn

Borgermøde og 1. spadestik
Allerede i eftermiddag kl. 17 afholdes første borgermøde, hvor borgere, virksomheder og øvrige interessenter kan stille spørgsmål til udvidelsen og til totalentreprenøren. Her vil både bestyrelsesformand Martin Vestergaard, adm. direktør Niels Clemensen, borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Aarsleff og Rambøll være en del af panelet, og i det hele taget er der lagt op til en meget åben proces:

– Udvidelsen har været længe ventet i Hanstholm og blandt vores danske og internationale kunder og samarbejdspartnere. Derfor har vi gennem hele processen haft fokus på at kommunikere åbent, præcist og ærligt, og det vil vi naturligvis fortsætte med i samarbejde med Aarsleff, siger Niels Clemensen og fortsætter:

– Eksempelvis har det været et krav i udbuddet, at havnen skal være i drift 24 timer i døgnet i hele projektperioden. Men bliver der korte perioder i løbet af en dag, hvor indsejlingen er spærret, så skal det naturligvis kommunikeres i god tid til alle relevante interessenter.

Allerede i morgen – onsdag den 8. november kl. 15.30 – tager Hanstholm Havn og Aarsleff det officielle første spadestik. Det sker i området ved Sildegade øst for den eksisterende havn, hvor de nye baglandsarealer skal etableres. Oprindeligt var første spadestik planlagt til foråret 2018, og nu bliver byggeriet herved indledt tidligere end planlagt. Arrangementet får deltagelse af miljøminister Esben Lunde Larsen i sin egenskab af ansvarlig for Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriets ressortområde.

Fakta om udbud
Udbuddet om totalentreprisen har været afholdt i samarbejde med Rambøll som et såkaldt ”udbud med forhandling” og blev igangsat i februar 2018. Udbudsmaterialet tiltrak i første runde otte af Europas dygtigste entreprenører. I foråret blev antallet reduceret til fem, nemlig 1) Aarsleff (DK), VG (DK), Rohde Nielsen (DK) og COWI, 2) Boskalis (NL), Arkil A/S (DK), Arkil Fundering (DK) og Niras (DK), 3) BAM int. (NL), BAM infra (NL) og Dredging International NV (BE), 4) Van Oord (NL) CG Jensen (DK) og Sweco (SE) samt 5) Condotte (IT) og Jan de Nul (BE).

Fakta om havneudvidelsen
Hanstholm Havn vil være Europas førende havn for håndtering af konsumfisk i Europa. Havnen har været inde i en meget positiv udvikling de seneste år med tocifrede vækstrater. Det betyder, at kapaciteten for store dele af havnen er opbrugt, og at havneudvidelsen er tiltrængt. Konkret består havneudvidelsen af:

· Ny ydermole mod vest, der beskytter indsejlingen og give en mere rolig indsejling.
· Ny mole, der giver adgang til et nyt havneareal nordøst for den eksisterende havn.
· 130.000 kvadratmeter nye baglandsarealer.
· 30.000 kvadratmeter arbejdshavn, der efterfølgende omdannes til baglandsareal.
· Øget vanddybde på 11 meter i indsejlingen og 10 meter i havnebassinet samt mulighed for yderligere en meters dybde i havnebassinet.

Hanstholm Havn historisk
I 1917 blev det vedtaget, at der skulle anlægges havne i Hirtshals og Hanstholm.

Hanstholm nåede dog kun at bygge to moler (Roshage Mole og den eksisterende vestlige mole), inden den tyske besættelsesmagt overtog stedet. Først i 1960 blev der fremsat et endeligt lovforslag om etablering af en kombineret fiskeri- og trafikhavn i Hanstholm. I 1967 blev havnen taget i brug af fiskere, og i 1970 var den bygget helt færdig.

Havnen blev efterfølgende udvidet første gang i 1970’erne og igen i 1980’erne.

Forfatter

Related posts

Top