Årets første hovedforløbselever afslutter flot

Årets første hovedforløbselever, fra Detailhandelsuddannelsen på EUD og EUX Business, har netop været til den afsluttende eksamen på EUC Nordvest. Det blev til to flotte 12-taller og et flot 10-tal.

De flotte resultater blev leveret af Stine Kloster Pedersen, Frøstrup, som er elev hos Butik Unik i Thisted, Cathrine Wilshusen, Thisted, som er elev hos Land & Fritid i Thisted, og Sabrina Zebar, Hillerslev, som er elev i SPAR i Hanstholm.

I løbet af de to år, uddannelsen tager, veksler eleverne mellem skoleforløb på EUC Nordvest og virksomhedspraktik. Under skoleopholdene har eleverne arbejdet med teori, som de efterfølgende har omsat til praksis i deres praktikvirksomheder. Op til deres fagprøveeksamen har eleverne skulle gennemføre en aktivitet i virksomheden, som de efterfølgende har skulle udarbejde en større skriftlig rapport omkring.

Det er denne aktivitet og rapport, der danner udgangspunkt for elevernes eksamen, hvor de også har skulle demonstrere, at de kan inddrage ny viden og samfundsmæssige tendenser, samt at de har forståelse for godt købmandsskab. Og som de flotte resultater afslører, fik Stine, Cathrine og Sabrina til fulde vist, at de er ganske velfunderede på dét område.

Forfatter

Related posts

Top