Åbent brev til borgmester Ulla Vestergaard

Læserbrev af
Jens Otto Madsen (Ø), kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune

Corona-udbruddet og den økonomiske krise går hårdt ud over elever og lærlinge, der ikke kan få en læreplads eller gøre deres uddannelse færdig.

Derfor er det glædeligt, at der netop er indgået en trepartsaftale, som målrettet belønner de virksomheder, som løfter deres ansvar ved at tage erhvervsuddannelseselever i lære.

Og man må sige at der er tale om en belønning. For det er i resten af 2020 blevet næsten gratis at have lærlinge i sit firma, idet virksomheden får refunderet op til 90% af udgifterne. Det giver virksomhederne et økonomisk pusterum til at beholde deres elever og ikke mindst muligheden for at indgå nye elev- og praktikaftaler, også til voksne. For ordningen kan også bruges i forhold til voksenlærlingeaftaler, der kan gøre ufaglærte til faglærte.

Det initiativ synes jeg, at vi i Thisted Kommune skal støtte op omkring. Det kan vi gøre ved at forlange, at virksomheder, som vi samarbejder med om bygge- og anlægsopgaver, også har lærlinge.

Vi har også brug for faglærte på den anden side af coronakrisen. Så ved at pege på, at virksomheder, som arbejder for Thisted Kommune, skal tage et samfundsansvar, udviser vi efter min mening rettidig omhu – og vi bidrager til at undgå, at coronakrisen bliver til en dyb lærepladskrise. Kommunernes anlægsloft er netop blevet fjernet i den netop indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for 2021, så jeg ser frem til at indgå i diskussioner i kommunalbestyrelsen om hvad vi skal modernisere her i Thisted Kommunene, samtidig med at vi gør vores til at få uddannet næste generation af dygtige faglærte håndværkere.

Forfatter

Related posts

Top