Åben Demensrådgivning skal sikre afklaring og udbrede viden

Demenssygdommen er stadigt et meget tabubelagt emne. Derfor tilbyder Morsø Kommune nu
Åben Demensrådgivning den første torsdag i hver måned. Formålet er, at give borgere muligheder for, at få afklaret egen eller pårørendes situation og finde nye veje til at klare hverdagen med demens.

Tiltaget retter sig for personer med demenssygdomme eller symptomer på hukommelsesproblemer, samt for pårørende dertil.

– Med det nye tilbud ønsker vi at række hånden ud til personer, der har en mistanke eller en bekymring om sygdommen demens. Samtidig søger vi også, at udbrede viden om demenssygdomme og vise de muligheder for hjælp og behandling man kan få i Morsø Kommune, fortæller Michael Dahlgaard, som er formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune.

Tilbuddet kræver ingen tilmelding, og har man lyst til at være helt anonym er det også en mulighed. Ligeledes afholdes Åben Demensrådgivning i neutrale lokaler på 2. sal på Morsø Folkebibliotek.

– Det kan for mange mennesker være godt, at dele sine tanker med en fagperson, der har viden om demens og som ved hvilken hjælp, der er at få som borger og pårørende i Morsø Kommune, fortæller Malene Dalgaard, som er demenskoordinator i Morsø Kommune.

Tidlig opdagelse giver flest muligheder
Erfaringen viser at, at det er vigtigt at demens opdages så tidligt som muligt i forløbet. Dermed er det muligt i mange tilfælde at forhale sygdommens udvikling – enten med medicinsk behandling, men også med støtte til at indrette hverdagen, så man længst muligt kan gøre de ting som man plejer, og som giver et værdigt liv for den enkelte.

– Noget af det vi fokuserer på i åben rådgivning er blandt andet guide til videre forløb, udlevere materialer, henvise videre i systemet og hjælpe med lægekontakt eller få etableret en kontakt til hjemmet, siger Malene Dalgaard.

FAKTA:
Det anbefales at kontakte Åben Demensrådgivning, hvis du har:
Mistanke om demens hos dig selv eller hos en pårørende
Behov for svar på spørgsmål om demenssymptomer og demenssygdomme
Brug for vejledning og rådgivning om de tilbud vi har i kommunen til demensramte og deres familier
Bekymringer omkring ”livet med eller omkring demens”, som du har brug for at dele eller hvis du har brug for råd, vejledning og hjælp til at komme videre.

Tid : Første torsdag i hver måned kl. 14.00-16.00
Hvor: Andel sal på Morsø Folkebibliotek
Der er ingen krav til tilmelding

Forfatter

Related posts

Top