989 millioner: Spar Nord præsenterer kæmpe overskud

Tilfredsstillende. Sådan betegner Spar Nord’s ledelse regnskabet for 2017 der viser et resultat på en lille milliard;  989 millioner kroner  – efter skat.

Det gode resultat hænger blandt andet sammen med, at Spar Nord i 2017 har vundet markedsandele, ligesom bankens kunder generelt har oplevet økonomisk fremgang i årets løb, hvilket smitter af på nedskrivningerne.

– Vi er naturligvis tilfredse med en bundlinje, der vokser med 151 millioner kroner sammenlignet med 2016, og som betyder, at vi i 2017 kan forrente vores egenkapital med 12 procent, siger administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby.


Lasse Nyby, Dierktør i Spar Nord. Foto: Spar Nord

Forventninger til 2018
I 2018 forventer Spar Nord en fortsat fremgang i økonomien og en udlånsvækst i samme niveau som i 2017.

På grund af de lave markedsrenter og den hårde konkurrence, regner banken med lidt lavere nettorenteindtægter, ligesom kursreguleringerne ikke forventes at kunne fastholdes på det meget høje
niveau fra 2017. Da omkostningerne forventes at være uændrede, forventer Spar Nord for 2018 en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1 milliard kroner mod 1.213 millioner kroner i 2017.

I forhold til bankens nedskrivninger forventes de fortsat at være på et lavt niveau, men dog højere end i 2017. Samlet set udmønter det sig i en forventning om et resultat efter skat for hele 2018 i niveauet 800 millioner kroner

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top