974 elever i Morsø Kommune lærer om sex

Når den hidtil største sundheds- og seksual¬undervisningskampagne kører på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet, er Morsø Kommune er flot repræsenteret. Uge Sex 2015 har overskriften ’Sammen om sundhed og trivsel’.

Hvad skal der til, for at vi kan trives og have det godt, og hvordan er man en god ven eller en god kæreste? Hvornår er jeg klar til sex, og hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop?

Det er spørgsmål, som over 974 elever i Morsø Kommune kan komme til at arbejde med, når de i uge 6 deltager i Sex & Samfunds årlige sundheds- og seksualundervisningskampagne Uge Sex.

Årets tema er ‘Sammen om sundhed og trivsel’.

– Sundhed og trivsel er ikke kun vores eget ansvar. Vi har også et fælles ansvar for at skabe sundhed, trivsel og livskvalitet for os selv og hinanden. Derfor er det vigtigt, at eleverne arbejder med gode løsninger på at skabe sundhed og trivsel i fællesskaber som klassen, skolen, lokalsamfundet og samfundet som helhed – og at forældre og børn taler om det derhjemme, siger pædagogisk fagmedarbejder i Sex & Samfund, Lone Smidt.

Skolernes yngste elever kan for eksempel arbejde med spørgsmålet ‘Hvad kan vi gøre for, at alle i klassen har det godt?’ For de ældste elever kan det handle om at udarbejde et forslag til en sundheds- og trivselspolitik på skolen.

Sexualundervisning 1 Lars Nyby

Uge Sex tilpasses elevernes alder
Uge Sex 2015 kører i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser over hele landet. Over 300.000 børn og unge deltager.

– Der er stor forskel på, hvad eleverne arbejder med på de forskellige klassetrin. I de yngste klasser handler det om kroppen, følelser, grænser og familie, og hvad det vil sige at have det godt med sig selv og hinanden. Siden kommer emner som pubertet og kærester til, og i de ældste klasser handler det også om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet og seksualitet, siger Lone Smidt.

Sex & Samfund tilbyder med Uge Sex gratis undervisningsmateriale, der skal støtte lærere, pædagoger og sundheds¬plejersker i at tilrettelægge og gennemføre god og alderssvarende undervisning.

Sundheds- og seksualundervisning er obligatorisk i 0.-9. klasse. På erhvervsskolerne bliver undervisning i sundhed og seksualitet fra næste år en obligatorisk del af grundforløbets første del.

Foto : Lars Nyby

Forfatter

Related posts

Top