925.000 kroner: Stor donation til Morsø Landbrugsskole

Morsø Landbrugsskole på Nordic Food College har modtaget en flot donation på knapt 925.000 kr. fra Viggo Kristensens Fond.

Pengene skal bruges på at videreudvikle den lokale landbrugsskole, så den også fremadrettet står stærkt i forhold til at tiltrække unge til skolens landbrugsuddannelser.

Viggo Kristensens Fond har siden 1991 har støttet unge mænd og kvinder i deres uddannelse inden for landbruget, men da fonden ikke længere giver tilstrækkeligt afkast til årlige uddelinger, har de to foreninger, som udgør fondens bestyrelse, Landboforeningen Limfjord og Familielandbruget Midtjylland, besluttet sig for at opløse fonden. I den forbindelse skal de resterende midler i fonden fordeles, og det kommer både Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole til gode, da pengene er blevet ligeligt fordelt mellem de to skoler.

Smilene var således store, da forstander og uddannelseschef Jonas Lundgren Bach Korsgaard fra Morsø Landbrugsskole i denne uge fik overrakt den flotte donation.

– Det er vanvittigt mange penge, og vi er utrolig taknemmelige for at blive tilgodeset på den her måde. Vi vil nu gå i tænkeboks for at finde ud af, hvordan donationen kan forvaltes bedst muligt i forhold til at sikre kvalitet i såvel uddannelsen som skolemiljøet, så vi kan synliggøre for endnu flere unge, at en landbrugsuddannelse på Morsø Landbrugsskole er et attraktivt valg. Af respekt for den flotte donation og for fondens oprindelige formål, vil vi tage os den nødvendige tid til overvejelse, så vi får valgt den helt rigtige løsning, lyder det fra Jonas Lundgren Bach Korsgaard.

Eleverne skal på banen
Jonas Lundgren Bach Korsgaard og skolens medarbejdere har allerede været ved at idéudvikle på, hvor pengene vil kunne gøre størst nytte, og her er der kommet mange gode forslag på bordet.

Det har været alt fra øget digitalisering, nye teknologier, nye faglokaler, indkøb af malkekvæg og malkeanlæg til skolelandbruget opførsel af gårdbutik med mere.

– Det er alt sammen gode idéer, men jeg har behov for også at bringe eleverne på banen. De kan have ønsker, behov og perspektiver, som vi ikke er bekendt med, og derfor bør de også inddrages i processen, så vi sikrer, at vi får truffet en god og velovervejet fælles beslutning.

Forfatter

Related posts

Top