750 mio. kr. tilbage i hektarstøtte fra EU

EU’s generaladvokat kommer ikke Danmark til undsætning i den mangeårige sag om underkendelse af danske brakregler fra 2002 til 2004.

I sit forslag til en endelig afgørelse erklærer generaladvokaten sig således enig med EU-Retten i, at Danmark ikke overholdt reglerne for brakarealer dengang samtidig med, at kontrollen var mangelfuld.

Sagen betød, at Danmark skulle betale 750 mio. kr. fra landbrugsstøtten tilbage til EU-Kommissionen i 2009.

– Jeg er meget skuffet over, at generaladvokaten ikke har givet os medhold i nogen af vore synspunkter. Vi har hele tiden været overbevist om, at vi den gang fulgte reglerne, og det var også derfor, vi valgte at anlægge retssagen mod Kommissionen og efterfølgende at appellerede dommen fra Retten i første instans til EU-Domstolen”, siger EU-direktør Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen.

Dommerne i EU-Domstolen er ikke forpligtiget til at følge generaladvokaten, men vælger dog ofte at gøre det.

Beløbet blev i årene 2002 -2004 udbetalt som landbrugsstøtte, men blev i 2009 betalt tilbage til EU. Danmark lagde samtidig sag an mod EU Kommissionen. EU-Retten gav dog EU Kommissionen medhold.

Danmark appellerede efterfølgende afgørelsen til EU-Domstolen.

Der forventes endelig afgørelse i sagen inden årets udgang.

Forfatter

Related posts

Top