68 forslag skal gøre livet lettere for landmænd

Landbrugsstøtten skal udbetales langt hurtigere til de landmænd, der ikke er udtaget til fysisk kontrol. Og kontrollen skal være ens for alle landmænd.

Det er blot to af de 68 forslag til forenkling af EU’s landbrugspolitik, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag præsenterer for sine europæiske ministerkolleger på rådsmødet i Luxembourg.

– Det er første gang, at der på europæisk niveau er så stor opbakning til et så vidtgående katalog af ideer, der kan gøre livet lettere for landmændene. En forenkling af landbrugspolitikken vil være til stor gavn for både landbruget og myndighederne. Mange af forslagene på vores liste burde kunne blive til noget ganske hurtigt, og alle forslagene bør kunne realiseres efter 2020, hvis viljen er til det, siger Esben Lunde Larsen.

Danmark har længe arbejdet for en forenkling af landbrugsstøtten, ligesom emnet indgår i EU’s overordnede strategi for bedre regulering.

Den første handlingsplan fra EU om forenkling af den fælles landbrugspolitik blev offentliggjort i 2006. Siden da er den fælles landbrugspolitik løbende blevet forenklet. Der er desuden iværksat betydelige reformer af den fælles landbrugspolitik, senest i 2013.

Men selvom der er fokus på emnet, så er der fortsat behov for at presse på.

– Vi vil fx gerne give de enkelte lande større frihed til at definere kravene til yngre landmænd eller kunne udføre en langt smartere kontrol af landmændene. Det er et langt sejt træk at få forenklet regler og lovgivning, så de giver mere mening for både landmænd og myndigheder. Det sker ikke af sig selv, og derfor er vi kommet et langt stykke hen ad vejen, når vi dag kan fremlægge 68 forslag, der har opbakning fra seks lande, siger Esben Lunde Larsen.

Se listen med alle 68 forslag

Læs mere om forenkling af EU’s landbrugspolitik hos Det Europæiske Råd

Foto : EUC NordVest

Forfatter

Related posts

Top