60 procent økologi i kommunale måltider

Af Joachim Plaetner Kjeldsen, Sennels
Spidskandidat for Alternativet til KV17 i Thisted Kommune

Alternativet arbejder for 100 procent økologisk fødevareproduktion i Danmark. I Alternativet Thy foreslår vi en foreløbig målsætning om 60 procent økologi i kommunale køkkener i 2021. 60 procent bygger videre på en målsætning fra S, R, SF-regeringen, som har betydet, at en tredjedel af landets kommuner i dag arbejder med økologi i et eller andet omfang og skilter med Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze alt efter øko-procenten. Der er således opbygget en masse knowhow og erfaring rundt om i landet (også hos enkelte køkkener og institutioner i Thy), der kan trækkes på.

Erfaringerne viser blandt andet, at øko-andelen kan øges uden at øge driftsomkostningerne. Det sker gennem højere forarbejdningsgrad i det enkelte køkken, minimeret madspild og en årstidsbestemt kost med mere grønt og mindre kød. Sundere for både mennesker og klima.

De køkkenansatte arbejder med råvarerne fra bunden, bruger deres håndværk og har større mulighed for faglig udfoldelse og udfordring. At maden er øko, og derfor garant for høj dyrevelfærd og pesticidfrie marker, har vist sig som en ekstra motivationsfaktor for medarbejderne i mange af køkkenerne. Flere steder er sygefraværet blandt køkkenernes ansatte efter øko-omlægningen faldet drastisk.

Som et synligt bevis på arbejdet med de økologiske råvarer, kan køkkenerne skilte med Fødevarestyrelsens Økologiske Spisemærke. I Thy og på Hannæs er der foreløbig fem køkkener med Økologisk Spisemærke. Ét af dem er kommunalt. På landsplan er der over 1.900 køkkener med det økologiske spisemærke. Mange af dem er kommunale, og i enkelte områder af landet serverer samtlige kommunale køkkener 90 procent økologi eller mere.

Vi mener, at en kommunal kostpolitik, der efterspørger økologisk fødevarer og produktion er et omkostningseffektivt redskab til at sikre sund og sæsonrigtig mad og god kvalitet til brugere af kommunale køkkener, til at sikre trivsel, faglighed og arbejdsglæde hos de ansatte, til at motivere og inspirere områdets landmænd til grøn omstilling af deres virksomhed, til drikkevandsbeskyttelse og forbedring af biodiversitet og sidst, men ikke mindst, er en væsentlig faktor i at styrke den grønne fortælling om Thy & Hannæs.

Derfor foreslår vi, at alle kommunens køkkener i år 2021 anvender minimum 60 procent økologiske råvarer – svarende til Fødevarestyrelsens ‘Økologiske Spisemærke’ i sølv.

Forfatter

Related posts

Top