6 ud af 10 politianmelder ikke kriminalitet

Seks ud af ti har undladt at melde forbrydelser til politiet. Næsten hver anden tror nemlig ikke, at det gør nogen forskel, at de melder det. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Tyveri, vold og indbrud er blandt de forbrydelser, som oftest ikke bliver meldt til politiet. Men også voldtægt eller voldtægtsforsøg begået af en bekendt eller partner er noget, som 5 % ikke har anmeldt.

Statistisk set er Danmark et af de mest sikre lande i verden, og de sidste par år har vi set et historisk lavt antal anmeldte forbrydelser. Det bekræfter både politiets statistikker og offerundersøgelser. Samtidig viser internationale målinger, at Danmark samlet set er det femte mest sikre land i verden at leve i.

– Det er et problem, at så mange ikke anmelder forbrydelser, som de er blevet udsat for. Mørketal er en udfordring, og derfor er det vigtigt, at alle kriminelle forhold bliver meldt til politiet. Når det er sagt, er det vigtigt at pointere, at stort set alle undersøgelser viser, at Danmark er et af de sikreste lande at leve i, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Næsten hver anden tror ikke det hjælper
43 % af dem, der har undladt at melde en forbrydelse til politiet, fravælger det, fordi de ikke tror, at det ændrer noget. Samtidig er 14 % bange for, at det vil få værre konsekvenser for dem, hvis de melder forbrydelsen, og 10 % har droppet det, fordi det var deres partner, der udførte den kriminelle handling.

– Selvom man tror, at en anmeldelse ikke vil ændre noget, så er det vigtigt, at man alligevel melder forbrydelsen til politiet. Det er naturligvis ikke muligt for politiet at opklare al kriminalitet, men det kan også have andre konsekvenser, hvis man ikke melder det, blandt andet i forhold til hvordan forsikringen dækker. Der er det ofte nødvendigt at have dokumentation for hændelsen og forløbet, eksempelvis med en politianmeldelse, siger Henrik Sagild.

Danmark ligner Norge
Det er dog ikke partout en særlig dansk adfærd, at mange ikke går til politiet. En norsk undersøgelse fra 2015 viste præcis samme tal som i Danmark. Altså at seks ud af ti har droppet at anmelde en forbrydelse til politiet.

– Det er interessant men ikke så overraskende, at vi på denne måde ligner nordmændene. Det viser, at vi har nogle af de samme udfordringer, og at det er svært at sætte ind med tiltag, der kan afhjælpe den sidste del af den kriminalitet, vi ser i vores samfund. Jeg håber dog, at vi i fremtiden ser flotte resultater af det gode forebyggende arbejde, der laves i Danmark, så både den anmeldte og uanmeldte kriminalitet vil falde endnu mere, siger Henrik Sagild.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring blandt 1168 repræsentativt udvalget danskere over 18 år i december 2017. Dem der har været udsat for noget kriminelt, har svaret på følgende spørgsmål:

Har du været udsat for noget af følgende uden at melde det til politiet?

Tyveri 8 %
Indbrud 8 %
Røveri 2 %
Vold 12 %
Vold på baggrund af seksualitet eller race 1 %
Chikane/diskriminering på baggrund af seksualitet eller race 3 %
Sexchikane 8 %
Voldtægt eller voldtægtsforsøg fra partner/bekendt 5 %
Voldtægt eller voldtægtsforsøg fra en ukendt 4 %
Vold i hjemmet 6 %
Jeg har været udsat for andet end ovenstående uden at melde det 13 %
Jeg har været udsat for noget kriminelt, men jeg meldte det 31 %
Ved ikke/vil ikke svare 12 %

Hvorfor meldte du det ikke?

Fordi det var min partner, der udførte den kriminelle handling 10 %
Fordi det var en ven/bekendt, der udførte den kriminelle handling 8 %
Fordi jeg ikke har tillid til politiet 8 %
Fordi jeg var bange for konsekvenserne for mig selv 14 %
Fordi ingen troede på mig 4 %
Fordi det ikke ændrer noget 43 %
Anden årsag 34 %

Foto : Politi.dk

Forfatter

Related posts

Top