5 millioner kroner til Bryggekulturens Hus

Thisted Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg har besluttet at imødekomme en ansøgning på 5 millioner kroner, som en del af anlægsudgifterne Bryggekulturens Hus, som ønskes etableret Thisted Bryghus’ gamle bygninger.

Med projektet ønsker styregruppen at fremme viden om og interesse for bryggekulturen i Danmark.

Styregruppen består af direktøren for Thisted Bryghus, direktøren for Bryggeriforeningen samt erhvervschefen fra Thy Erhvervsforum.

– Igennem en årrække har der nationalt og internationalt set været en stigende interesse for bryggekultur, og der ses desuden et øget fokus på naturen som ressource og smagsgiver, skrev styregruppen bl.a. i sin ansøgning.

Bryggekulturens Hus skal favne og udvikle denne tendens.

Huset skal særligt være med til at fremme viden om teknikker og råvarer, at understøtte udviklingen af en fælles dansk bryggekulturfortælling, at understøtte og udvikle nye og styrkede lokale værdikæder, samt at understøtte udviklingen af en bæredygtig, vidensbaseret og nydelsesorienteret alkoholkultur.

Desuden vil huset rumme formidlingsaktiviteter, laboratorium, kursuslokaler, gastrokøkken og butik.

Byggeriet har samlet set et estimeret anlægsbudget på 29,2 mio. kr. eksklusiv moms og eksklusive udgifter til indretning og udstilling.

LÆS OGSÅ:

Gamle bryghus-bygninger skal omdannes til oplevelsescenter

 

Forfatter

Related posts

Top