5 kilometer med klimavenligt asfalt i Thy

I de kommende måneder udlægger Vejdirektoratet mere end 100 kilometer klimavenlig asfalt på strækninger af motorveje og hovedlandeveje over hele landet.

En af de strækninger, som bliver belagt med klimavenlig asfalt er en 5 kilometer lang strækning på rute 427 ved Thisted.

At der anvendes klimavenlig asfalt, skyldes regeringens beslutning om, at al ny asfalt på det overordnede vejnet som udgangspunkt skal være klimavenlig.

– Det er vigtigt, at vores veje og vores vejtrafik bliver langt mere klimavenlig, end det er tilfældet i dag. Det er derfor en rigtig god og positiv nyhed, at Vejdirektoratet kan lægge mere end 100 kilometer klimavenlig asfalt på statsvejene over hele landet i løbet af i år. Det vil komme bilisterne til gavn, for det betyder, de vil skulle bruge mindre brændstof, når de kører på de klimavenlige veje – og det vil dermed også komme vores miljø og samfund til gavn, at vi på den måde kan reducere vores CO2-udledning. Så det er bestemt noget, der vil bidrage til at gøre vores vejtransport endnu grønnere, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Den klimavenlige asfalt er den eneste af sin type i hele verden, og den kan have stor betydning for bestræbelserne for at gøre noget ved CO2-udledningen fra vejene.

Det skyldes, at klimavenligt asfalt har en glattere overflade og skaber mindre rullemodstand. Det reducerer bilernes brændstof og reducerer CO2. Den mindre rullemodstand har ingen betydning for trafiksikkerheden.

– Således viser vores beregninger, at biler og lastbiler bruger cirka 1,2 procent mindre brændstof, når der kører på veje med klimavenlig asfalt. Det lyder måske ikke af meget – men det bliver en rigtig stor CO2-besparelse, når der på et normalt år køres 26 milliarder kilometer på vores motorveje og hovedlandeveje, fortæller Gert Ahé, der er områdechef i Vejdirektoratet.

Derudover viser de foreløbige resultater, at den klimavenlige asfalt også har en positiv effekt i forhold til at reducere støjen fra vejtrafikken. Det er dog endnu for tidligt at se, hvor stor støjreduktionen vil være på længere sigt, eftersom der er tale om et nyt produkt.

Den klimavenlige asfalt er et nyt, specialblandet produkt, som er udviklet siden 2011 i samarbejde mellem Vejdirektoratet, forskere fra universitetsverdenen samt fra industrien.

Disse strækninger får nyt, klimavenligt asfalt i 2021. Illustration: Vejdirektoratet

Arkivfoto: Vejdirektoratet

Forfatter

Related posts

Top