42.500 har søgt arealstøtte

Langt de fleste landmænd og konsulenter nåede i mål med årets ansøgninger om arealstøtte uden større problemer.

Der er nu kommet mere end 42.500 ansøgninger om arealstøtte fra landbruget, oplyser NaturErhvervstyrelsen. De søger i alt om ca. 6,6 mia. kr. i støtte til deres arealer.

Udover enkelte udfald har Tast Selv-service, hvor landmænd og konsulenter har udfyldt ansøgningerne, kørt sikkert op til fristen onsdag før påsken, 16. april.

– Jeg er meget glad for den store indsats, som vores kunder har gjort. Landbrugskonsulenterne har været gode til at sende ansøgningerne løbende, og undervejs har vores Tast selv-service kørt stabilt, konstaterer NaturErhvervstyrelsens EU-direktør Sarah Børner.

Travlhed ved telefonerne
I de sidste dage før fristens udløb var der ifølge teamleder Louise Arnawa hektisk i NaturErhvervstyrelsens kundevejledning, hvor de sidste landmænd søgte om hjælp og afklaring, før de sendte ansøgningerne afsted.

– Her har vi typisk fået spørgsmål om indtegning af marker i markkortet fra landmænd, beretter teamlederen og forklarer, at det primært er mindre landbrug, som vælger selv at sende ansøgningen tæt på fristen.

I øjeblikket kommer de sidste ansøgninger ind. Landmænd, som sender deres ansøgning for sent, bliver dog trukket én procent i støtten for hver arbejdsdag, de søger for sent.

Det forventes, at mere end 95 procent af ansøgningerne er færdigbehandlet inden 1. december i år.

Forfatter

Related posts

Top