400 millioner kroner til kulturen

På dagen hvor Kulturmødet Mors starter offentliggør regeringen, at man i de kommende fire år ønsker at afsætte 100 millioner om året til kulturen. Pengen skal bruges på at styrke kulturen i hele Danmark.

Bedre vilkår for de nationale kulturbærende institutioner, kulturel dannelse for børn og unge og en styrkelse af talentudviklingen på de kunstneriske uddannelser er blot nogle af de indsatsområder, som regeringen vil investere målrettet i på den kommende finanslov.

– Kulturen er fundamentet for vores samfund – uden kunst, kulturel dannelse og åndelig føde vil Danmark være et fattigt samfund, fortæller kulturminister Mette Bock, som frem til og med på lørdag vil være at finde på Mors i forbindelse med Kulturmødet.

Følgende initiativer vil blive prioriteret som en del regeringens finanslovsforslag:

• Kommende reformtiltag på museums- og scenekunstområdet
Der øremærkes i alt 30 mio. kr. i 2020-2022 til en kommende reform på museumsområdet, der skal bidrage til en mere tidsvarende og gennemskuelig fordeling af museumsmidlerne i Danmark. Dertil afsættes desuden i alt 33 mio. kr. i 2019-2022 til en udviklingspulje for scenekunsten, der vil blive tænkt ind i en kommende reform på området.

• De nationale kulturbærende institutioner styrkes
Publikumsudvikling, bevaringsopgaver og forskning opprioriteres på en række af de nationale kulturinstitutioner. 89,5 mio. kr. afsættes i perioden 2019-2022.

• Kultur for børn og unge – i hele landet:
Initiativet ‘Kend dit land’ vil give elever fra 4. klassetrin mulighed for at opdage deres eget land og blive klogere på vores fælles historiske og kulturelle baggrund. I alt 72,9 mio. kr. afsættes til initiativet.

• Kunstneriske uddannelser styrkes 
Også i fremtiden skal danske skuespillere, instruktører og film være på et højt internationalt niveau. Der bevilliges 40 mio. kr. til de statslige kunstneriske uddannelser i Danmark, så de kan styrke udviklingen af de næste generationer af talentfulde unge, danske kunstnere.

• Kunst og kultur i udsatte boligområder 
Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2019-2022 med henblik på, at kulturen og kunsten kan forankres bedre og spille en større rolle i udsatte boligområder.

• Bedre forskning og muligheder for handicappede 
Der afsættes i alt 63 mio. kr., der bl.a. skal styrke Det Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at stille viden til rådighed for forskningen. Derudover skal bevillingen styrke de handicappedes mulighed for at nyde godt af kulturtilbud. Dette gøres ved at øge bevillingen til Nota, der stiller litteratur til rådighed for blinde, svagtseende og ordblinde.

• Danske teatre og orkestre styrkes 
I alt 15 mio. kr. øremærkes til landsdelsorkestrene, der skal have mulighed for at tilbyde borgere i hele landet klassisk musik på højeste niveau. Samtidig afsættes i alt 12 mio. kr. til landsdelsscener, så de får mulighed for at lave teaterforestillinger af højeste kvalitet – til et bredt publikum.

Derudover har regeringen øremærket midler til en række andre, udvalgte kulturelle formål.

Foto: Bjarke Ørsted

Forfatter

Related posts

Top