4 kommuner danner fælles front for udvidelse af A26/34

Thisted, Morsø, Skive og Herning Kommuner samler nu indsatsen for en udvidelse af hovedevejen A26/A34 fra Hanstholm til Herning. Det betyder ét fælles sekretariat og involvering af alle interessenter der skal koble kommunerne på det jyske motorvejsnet

Strækningen fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning er et af landets vigtige vejhængsler, og en fælles, koordineret indsats fra de fire kommuner skal nu virkeliggøre et mangeårigt ønske om at styrke infrastrukturen til gavn for alle involverede. Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse – en optimal løsning, som kan kobles på det eksisterende motorvejsnet ved Herning, og indsatsen retter sig direkte mod regeringen og Folketinget, som netop nu planlægger statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030.

– Der er en voldsom ubalance i statens vejinvesteringer, og vores del af landet er kraftigt underprioriteret, når det gælder statslige midler til infrastruktur. Faktisk har Region Sjælland og Hovedstaden siden 2009 fået 30-40 gange så mange statskroner til infrastruktur som Nordjylland, og ser vi på Skive Kommune er den lige som Thisted og Morsø underprioriteret. Det må ændres, for det er afgørende vigtigt for et Danmark i bedre balance og for den fremtidige samfunds- og erhvervsudvikling, at det trafikale hængsel fra Hanstholm til Herning fremtidssikres og kobles på motorvejsnettet, fortæller borgmester på Mors, Hans Ejner Bertelsen.

Kamp om investeringer kræver større indsats
Men konkurrencen om at tiltrække statslige investeringer til infrastrukturprojekter er hård i hele landet, og derfor opruster de fire kommuner.

Med det nye samarbejde er der etableret en politisk styregruppe og et egentligt sekretariat hos Morsø Erhvervsråd, og via erhvervskontorerne i de fire kommuner aktiveres nøglevirksomheder i den fælles indsats. Efterfølgende planlægges det at etablere en mere formel komité med repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og politikere som medlemmer.

– Det ligger os meget på sinde, at vores nye initiativ bliver et fælles anliggende på tværs af kommuner og på tværs af interessenter. Derfor vil alle med interesse i projektet blive inviteret ind. Trafikal infrastruktur er den vigtigste rammebetingelse for den fremtidige udvikling. Det viser alle analyser. Erhvervslivet har i mange år udpeget netop dét område som det vigtigste. Det kvitterer vi nu for ved at investere i vor egen fremtid med en kraftig opgradering af indsatsen, fortæller borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard.

Erhvervslivets konklusion er i øvrigt entydig: Den trafikale infrastruktur har stor indflydelse på, om væksten hæmmes eller fremmes, og om virksomhederne klarer sig godt. I de kommende år er arbejdskraftens mobilitet og hurtig transport af varer de centrale emner.

Arkivfoto/Privatfoto

 

Forfatter

Related posts

Top