343 grønne millioner til kvæg- og svinebedrifter

Med knap 1.600 ansøgninger for tæt på en halv mia. kr. har NaturErhvervstyrelsen oplevet en ekstraordinær stor interesse i ansøgningsrunden, som lukkede 26. september.

For at imødekomme den store interesse har fødevareminister Dan Jørgensen tilført yderligere 48 mio. kr. samt reserveret 100 mio. kr. fra næste års budget til denne pulje, der dermed bliver på 343 mio. kr. mod oprindeligt 195 mio. kr.

Dermed kan flere landmænd komme hurtigt i gang med projekterne i stedet for at vente på næste års ansøgningsrunde.

De ekstra 100 mio. kr., der reserveres fra 2015-rammen, målrettes til projekter på svinebedrifter. Landmændene kan få tilskud på op til 40 procent af det samlede investeringsbeløb i teknologi. Ansøgningerne vil blive prioriteret ud fra samme kriterier som de øvrige ansøgninger, og der skal ikke indsendes nye ansøgninger.

De mange ansøgere vil modtage en afgørelse på deres ansøgning senest februar 2015.

I 2015 vil der blive gennemført en ansøgningsrunde, hvor Fødevareministeriet udmønter 100 mio. kr., der er afsat til investeringer i kvægstalde i forbindelse med aftalen om Task Force Kvæg.

Forfatter

Related posts

Top