330 meter høje vindmøller til Østerild

Regeringen har i dag fremlagt en plan for at udvide testcentret for vindmøller ved Østerild med yderligere tre pladser. Samtidigt åbnes op for, at der kan rejses vindmøller helt op til 330 meter høje.

Den plan har erhvervsminister Brian Mikkelsen i dag fremlagt sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for forligskredsen bag etableringen af testcenteret ved Østerild.

Forligskredsen består af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, der nu skal drøfte det videre forløb med regeringen. Inden der kan træffes endelig beslutning i Folketinget, skal der desuden udarbejdes en VVM-redegørelse for området ligesom Thisted Kommune skal inddrages i processen.

Siden etableringen af Østerild har undersøgelser vist, at naturen og miljøet omkring testcenteret ikke er blevet negativt påvirket. Samtidig er der enighed om, at der ikke bør åbnes op for opstilling af de nye vindmøller i Natura 2000-områder.

– For at gøre plads til udvidelsen af testcentret ved Østerild kræver det, at der skal fældes skov. Der skal naturligvis kompenseres for den fældede skov, så der vil blive rejst erstatningsskov. Vi har foreslået, at erstatningsskoven skal etableres, hvor den er blevet fældet – lokalt i Thy på statens egne arealer – og som privat skovrejsning i hele Danmark, siger Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

FAKTA om testcentret i Østerild:
Etableret i 2012. Der er 7 pladser til prototypetestmøller på op til 250 meter. Regeringen lægger op til, at der vil kunne etableres møller op til 330 meter.

I sommeren 2017 åbner Østerild desuden et besøgscenter, hvor gæster kan lære om vedvarende energi, vindmøller og naturen.

Forfatter

Related posts

Top