30 millioner til udvikling af mindre byer

Der skal pustes mere liv i de mindre provinsbyer, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter til Politiken.

I første omgang har han bevilget 30 millioner kroner til forsøg, som skal skabe liv og udvikling i bymidter, handelsgader og mindre byer, og ministeriet holder 16. september en konference, hvor politikere og planlæggere kan udveksle ideer »til at gentænke provinsbyernes rolle«, som ministeren udtrykker det.

– På den ene side kan vi se, at de fleste små og mellemstore byer holder indbyggertallet, nogle af dem går endda lidt frem«, siger Carsten Hansen til Politiken.

1. januar 2014 var der 9.031 indbyggere i Nykøbing og 13.079 i Thisted. For Nykøbings vedkommende er der sket et svagt fald, mens det modsatte er tilfældet i Thisted.

Ministeren peger på, at de attraktive boligkvarterer er rykket ud i “forstæderne”, og næsten alle steder er statsinstitutioner som politi og domstole væk, og i mange byer er de store butikker også flyttet væk fra centrum.

– Så omkring torvene og i hovedgaderne sker der mindre end før, og så bliver det langsomt, men sikkert mindre attraktivt at bo i disse byer, konstaterer han.

Carsten Hansen understreger, at man skal tænke sig grundigt om rundt i byerne, så der bliver skabt ny identitet og selvfølelse.

Der er støtte at hente for eksempel fra byfornyelsesmidlerne, men det vigtigste er det lokale engagement.

– Man er nødt til at være enige rundt om i kommunerne. Når jeg kigger mig omkring, kan jeg se, at der, hvor der er intern uenighed om udviklingen, sker der ingen udvikling.

Forfatter

Related posts

Top