2025-planen begunstiger alle – naturligvis også morsingboerne

Af Torsten Schack Pedersen
MF Venstre

Tore Müller påstår i LimfjordUpdate 27. september, at regeringens 2025-plan ”(…) vil smadre store dele af vores fællesskab på øen.” og opfordrer til at tage afstand fra planen ”(…) som vil ramme hans (Borgmester Hans Ejner Bertelsens) egne borgere så hårdt.”.

Jeg respekterer alle Tores synspunkter, men jeg mener også, at Tores kritik er afsporet i to henseender.

For det første kunne jeg aldrig drømme om at støtte en plan, som jeg vidste ville udsætte morsingboerne for uretfærdigheder. Det er min ærlige overbevisning, at 2025-planen er det bedste for såvel morsingboer som alle andre danskere. 2025-planen har sat et ambitiøst vækstmål på 65 milliarder, alle 2025-planens investeringer er fuldt finansierede, og 2025-planen efterlader endda et ubrugt råderum på 39 milliarder for alle tilfældes skyld. Det er den slags økonomisk soliditet, Danmark har brug for til en fremtid, hvor færre unge og flere ældre vil presse Danmark hårdt på økonomien. De 39 ekstra milliarder fik dog desværre hurtigt ben at gå på, da Socialdemokratiet fremlagde deres forbrugsplaner i forrige uge. Socialdemokratiet fremlagde ingen konkrete initiativer til at øge indtægterne i statskassen – kun udgifter til at tømme den med.

For det andet er Tore Müllers retorik om, at 2025-planen rammer nogen og begunstiger andre forkert. 2025-planen bruger langt den største del af sit rådighedsrum på det, der gavner os alle sammen: bedre sundhed og ældrepleje (otte milliarder), bedre uddannelser (otte milliarder) og bedre politi og forsvar (seks milliarder). 2025-planen giver langt flest skattelettelser i bunden. 2025-planen gør det mere attraktivt for arbejdende såvel som arbejdsløse at udføre et godt stykke arbejde. Samtidigt tilskynder 2025-planen, alle SU-modtagere til at vælge jobsikre uddannelser og komme lidt kvikkere igennem. 2025-planen beder arbejdsstyrkens seniorer om at arbejde 180 dage mere – men med skattelettelser og større pensionsfradrag giver planen dem også større økonomiske frihed til selv at vælge at kunne gå tidligere på pension. 2025-planen henvender sig til alle danskere, begunstiger alle danskere og beder alle danskere om at bidrage – det er grunden til at den er døbt Helhedsplanen.

Forfatter

Related posts

Top