2020 bød på færre dræbte og tilskadekomne i trafikken

163 personer mistede livet i trafikken herhjemme sidste år. Det er det laveste antal siden før 1930’erne. Det viser Vejdirektoratets endelige ulykkestal for 2020, som netop er offentliggjort.

Den primære forklaring er med al sandsynlighed nedlukningen af samfundet som følge af coronavirus. Således så vi også det største fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i foråret 2020, hvor det faldt med 23 procent i marts, april og maj i forhold til gennemsnittet i 2015 – 2019. I netop de måneder faldt trafikken med samlet set 21 procent i forhold til samme periode året før.

29 personer blev dræbt, og 305 kom til skade i spiritusulykker i 2020. Antallet af spiritusulykker med personskade er ikke faldet lige så meget som personskadeulykker generelt i 2020.

Især de unge udgør en stor del af de spirituspåvirkede i trafikulykker. I 2020 var der 26 procent flere spirituspåvirkede førere eller fodgængere i aldersgruppen 18-24 år i forhold til gennemsnittet i 2015-2019. Langt de fleste spirituspåvirkede 18-24-årige kørte personbil, da ulykken skete.

Mere end halvdelen af spiritusulykkerne skete i weekenden, og 86 procent af de spirituspåvirkede førere og fodgængere var mænd.

Mange motorcyklister kom til skade
I 2020 kom 226 personer til skade på motorcykel. Det er det højeste antal i 10 år og svarer til seks procent flere end gennemsnittet for 2015-2019.

Omvendt var der relativt få motorcyklister, der mistede livet i trafikken i 2020. 11 motorcyklister blev dræbt på de danske veje sidste år, og det er næsten halvt så mange som gennemsnittet for de foregående år.

April 2020 skiller sig dog ud som en meget dårlig måned for motorcyklisterne. Her kom 40 til skade, og det er næsten dobbelt så mange som i april måned de foregående år.

Foto: Presse-fotos.dk

Forfatter
Top