2017 blev det bedste år i Radio Limfjord’s historie


Mandag aften blev der holdt generalforsamling i Foreningen Radio Limfjord, der ejer og driver de tre lokale radiokanaler Radio Limfjord, Limfjord Mix og Limfjord Slager samt dette nyhedssite; LimfjordUpdate.dk.

Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed til ære og minde om foreningens formand, Per Høgh, der i sidste uge gik bort efter lang tids sygdom.

Bedste resultat i radioens historie
Radiochef Allan Josefsen kunne fortælle, at man i 2017 leverede det bedste resultat i radioens snart 31 år lange historie. Det blev til et overskud på 1,7 millioner kroner.
– Årets resultat er fremragende. Det gør, at vi ser lyst på fremtiden og gør, at vi har mulighed for at investere i endnu mere og bedre radio, lød fra Allan Josefsen.

Radiochef Allan Josefsen. Foto: Elias Krause

1,4 millioner kroner af overskuddet hensættes til fremtidige investeringer, samt en ny eventpulje, som med tiden gerne skulle give mulighed for at lave arrangementer eller andet for medlemmerne og lytterne.

Fremgang på 20%
I 2017 begyndte man på radioen at lave alle kundeaftalerne på en anden og ny måde. En måde som har vist sig at give pote. Alle produktioner af radiospots er outsourcet til eksterne leverandører, hvilket betyder, at hver konsulent kan håndtere en del flere kundeemner end tidligere, og samtidig får radioens annoncører et langt bedre produkt end tidligere.Samtidig bruger konsulenterne heller ikke nær så meget tid på hele produktionsdelen, bookingen osv. som tidligere:

– Det hele har resulteret i at salget steg med cirka 20%, fortæller Allan Josefsen.

2017 blev også året hvor Foreningen Radio Limfjord fik solgt sine tidligere lokaler på Gasværksvej i Nykøbing. Salget er dog ikke talt med i overskuddet på 1,7 mio. kr.

Barskt år for kommerciel radio
2017 har været et barskt år for alle kommercielle radioer, også for Radio Limfjord.

Alle sendetilladelser udløb 31/12, da Slots- og Kulturstyrelsen valgte at sende alle frekvenser for de kommercielle radioer i Danmark i et nyt udbud. Dvs. alle mistede tilladelsen og skulle søge på ny. I ansøgningsrunden blev der målt på forskellige parametre, herunder økonomi og erfaring:

– Vi fik toppoint i Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, og genvandt vores sendetilladelser, men kun fordi vi havde gjort arbejdet rigtigt, fortæller Allan Josefsen der glæder sig over, at sendetilladelserne for de næste 10 år nu er sikret:

– Det giver arbejdsro, slutter han.

Til bestyrelsen blev valgt:
Torben Hellegaard
Evald Olesen
Elin Knappe
Svend Christensen
Lars Kibsgaard
Julian Jensen
Preben Laustsen
Susanne Stampe (1. suppleant)
Leo Engholm (2. suppleant)

Bestyrelsen konstituerer sig til det næste møde.

Forfatter

Related posts

Top