2016 blev bedre end frygtet for lokale landmænd

LandboThy, Agri Nord og Djursland Landboforening er klar med de første regnskaber, som overordnet set er bedre end frygtet ved indgangen til 2016. Landmændene er blevet bedre til driftsledelse, priser på kød blev højere end forventet, og årets overraskelse kommer fra so-holdet.

Regnskaberne for 2016 blev bedre end frygtet, viser den første opgørelse fra i alt 125 regnskaber fra de tre landboforeninger. Langt ind i 2016 så det ellers sort ud over hele linjen, men svinepriserne har overrasket positivt, og en god grovfoderhøst opvejer delvist lav mælkepris.

Det billede som går igen på samtlige produktionsgrene er at der har været en stram nødvendig økonomistyring.

– Det skinner igennem, at landmændene har været tvunget til at agere i markedet. De har tilpasset sig efter omstændighederne, og det har betydet en stram styring af såvel omkostninger som produktionen under de hårde markedsvilkår. Det skal de have et skulderklap for, siger Morten Spanggaard, chefkonsulent Drift, LandboThy.

Generelt for planteproduktionen er salgsafgrøderne i 2016 resultatmæssigt påvirket af de lave udbytter og afregningspriser på korn, raps og frø. Der blev ikke opnået den fremgang, som de øgede gødningsnormer åbnede op for. Vejret har igen været en stor spiller i dette års vækstsæson.

Svin

Årets store overraskelse grisene
So-holdet har resultatmæssigt den største fremgang i 2016 med et plus på 2 mio. kr. set i forhold til 2015.

Det er et meget tilfredsstillende resultat, som primært skyldes væsentlige prisstigninger på +46 kr. per solgt smågrise. Samtidig har der været en værdistigning på besætningen.

– Det er absolut fortjent med et million overskud efter flere års økonomisk tørke. De har været dygtige og formået at hæve effektiviteten med 1,2 gris mere per årsso, fortæller Jørgen Cæsar, som også konkluderer, at dygtig driftsledelse igen viser sin styrke.

Trods stigende svinenotering, har slagtesvineproducenter totalset tilbagegang i det økonomiske resultat. Det skyldes, at slagtesvin-producenterne har haft stigende omkostninger ved indkøb af smågrise og samtidig mangler der indtjening fra marken specielt i denne produktionsgren. Manglende dækningsbidrag slår fuldt ud igennem på bundlinjen, igen fordi landmændene her har holdt omkostninger i stram snor.

– Vi ser en fremgang hos slagtesvineproducenterne, men overskuddet bliver simpelthen ædt op af den manglende indtjening på planteavlen , fortæller Carsten H. Sørensen, afdelingsleder Driftsøkonomi, Djursland Landboforening.

Øko køer 5

Kvæg: Der er lys forude
Resultatet for den konventionelle mælkeproduktion er langt fra tilfredsstillende, selvom 2016 viste sig at være bedre end forventet. Helt konkret viser årets resultat i gennemsnit et minus på 230.000 kr. per bedrift – en tilbagegang på 212.000 kr. som følge af at mælkeprisen i 2016 var 18 øre lavere end i 2015.

– Den konventionelle mælkeproduktion har haft det svært to år i træk, men vi må erkende, at det ser lysere ud nu men det er også død og pine nødvendigt, forklarer Carsten H. Sørensen, afdelingsleder Driftsøkonomi, Djursland Landboforening.

Grunden til at det nu begynder at lysne for mælkeproducenterne skyldes i høj grad god driftsledelse og landmænd, som har styr på produktionen. Samtidig er der i 2016 fremgang i produktionen med hele 120 tons mere mælk per. bedrift og udbyttet i grovfoderet var stigende i 2016 i forhold til 2015.

– Vi skal også have rigtig gode priser i 2017, hvis det skal lykkedes at få fyldt nogen af de huller, som der er skabt – Vi håber fortsat på prisstigninger til mælkeproducentern, siger Jørgen Cæsar, virksomhedsrådgiver, Agri Nord.

Økologerne henter overskud for andet år i træk
Økologerne får endnu et godt år. For andet år i træk ses et gennemsnits overskud på 800.000 kr. per bedrift. Overskuddet bliver hentet på en mælkepris, som i år var 25 ører højere end i 2015.

– Overskuddet har skabt et større råderum, som har givet mulighed for en acceptabel vedligeholdelse af produktionsapparatet og højere lønomkostninger, mener Morten Spanggaard, chefkonsulent Drift, LandboThy.

Der er mulighed for at få flere detaljer om de første regnskabsresultater, når LandboThy afvikler Økonomi årsmøde den 7. februar

FAKTA:
Nulpunktskonsolideringerne nævnt i driftsgrenene.

Kvæg 2,34 kr./kilo mælk.
Øko. kvæg 3,10 kr./kilo mælk.
Søer 360 kr./smågris
Slagtesvin 10,19 kr./kilo kød inkl. restbetaling

Forfatter

Related posts

Top