2 ud 3 forældre vil prioritere trivsel over faglighed

Der venter en stor opgave med at få styr på trivslen blandt de børn og unge, der så småt vender tilbage i skole. Det vurderer forældrene i en ny Epinion-undersøgelse.

I undersøgelsen svarer to ud af tre forældre til de børn i 5.-9. klasse, som nu så småt er på vej tilbage i skolen, at trivslen skal prioriteres højere end skolebøgerne.

BUPL-formand Elisa Rimpler glæder sig på børnene og de unges vegne over, at de nu så småt kan begynde at vende tilbage til vennerne i skolen. Men hun opfordrer også til, at man tager forældrenes bekymring for børnenes trivsel alvorligt.

– Det er en sårbar alder, hvor der sker rigtig meget med både krop og sind. Og vi har reelt ingen idé om, hvad så lang tids isolation betyder for deres udvikling. Det er formentlig også det, forældrene er ængstelige for. Der er med sikkerhed et meget alvorligt trivselsefterslæb, vi er nødt til at tage hånd om, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

BUPL har kritiseret den trivselspulje, Folketinget vedtog i februar, for at have for ensidigt fokus på det faglige efterslæb.

Gode fællesskaber skal genskabes
Elisa Rimpler advarer mod at tro, at venskaber, gode relationer og trivslen automatisk kommer tilbage, så snart man slår dørene op og kaster sig over skolebøgerne.

– Jeg tror, størstedelen af børnene vil være begejstrede for at komme tilbage, men jeg tror desværre også, rigtig mange vil have lidt ondt i maven. Jeg er bange for, at de bliver glemt, hvis vi kun fokuserer på det faglige og forventer, at det sociale kommer af sig selv, siger Elisa Rimpler.

Elisa Rimpler roser partierne for at finde 15 millioner til klubberne, men advarer samtidig om, at det ikke er nær nok til at gribe alle.

– Både i ind- og udskoling er der behov for større fokus på trivsel, så vi får genetableret de gode børnefællesskaber og genskabt glæden ved hverdagen. Det har pædagogerne et særligt blik for. Både hos store og små. Men det kræver, at man er villig til at afsætte de ressourcer, der er behov for, både i skolen, i SFO’erne og i klubberne, siger Elisa Rimpler.

Forfatter

Related posts

Top