180 mio. kr. sikrer højere indtjening hos danske kalveproducenter

I løbet af få dage sætter NaturErhvervstyrelsen gang i udbetalingen af 180 mio. kr. i støtte til opfedning af kalve og ungdyr hos danske kvægproducenter.

Dermed får landmændene i løbet af marts udbetalt 801 kr. pr. dyr, som har været tilmeldt ordningen og sendt til slagtning i 2015.

– Det er et væsentligt højere beløb end niveauet i 2014, som var på 473 kr. pr. dyr. Den højere præmiesats skyldes, at der i forbindelse med EU’s landbrugsreform blev sat flere penge af til at gøre det mere rentabelt at drive kalve- og ungdyrproduktion i Danmark, forklarer chefkonsulent Gitte Møller Larsen fra NaturErhvervstyrelsen.

I den gamle handyrordning var den årlige støtte på i alt 97 mio. kr. Den nye slagtepræmie gælder også opfedning af kviekalve. Landmændene har kvitteret for de forbedrede økonomiske betingelser. Således har ca. 4.500 landmænd i 2015 søgt og fået bevilget tilskud til 223.000 kvier, tyre og stude mod 4.000 landmænd i 2014 til 204.400 dyr.

Ifølge tal fra Landbrug & Fødevarer er den forhøjede slagtepræmie en af hovedårsagerne til, at dækningsbidraget ved kalve- og ungdyrproduktionen er steget med 17 procent i 2015 i forhold til året før.

Samtidig eksporterer landmændene nu færre spædkalve til udlandet. Ifølge Landbrug & Fødevarers foreløbige opgørelser faldt eksporten med 22 pct. til 33.600 stk. i 2015, hvilket er det laveste niveau siden 2011.

FAKTA:

  • Den samlede støttepulje til slagtepræmien er på 180 mio. kr.
  • Slagtepræmien gives ved slagtning af dyr af begge køn.
  • Den maksimale alder for støtteberettigede dyr er 16 måneder for kvier og 30 måneder for tyre og stude.
  • Man skal være tilmeldt slagtepræmieordningen og have leveret mindst fem præmieberettigede dyr i 2015 for at få præmien.
  • Hvis du var tilmeldt ordningen i 2015 og har slagtet mindst ét præmieberettiget dyr i 2015, er du automatisk tilmeldt slagtepræmieordningen i 2016.
  • Hvis du var tilmeldt i 2015, men ikke leverede nogen præmieberettigede dyr i 2015, bliver du automatisk frameldt ordningen. Du kan så på lige fod med andre producenter tilmelde dig ordningen i 2016 via Fællesskema 2016. Fristen for at indsende fællesskemaet er 21. april 2016.
Forfatter

Related posts

Top