130 GF1-elever på inspirationstur

Tre spændende virksomheder har inviteret samtlige 130 grundforløb-elever på besøg, så de kan få et indblik i, hvad der sker i det lokale erhvervsliv og hvilke muligheder, der er, for at få en læreplads i virksomhederne.

– I løbet af praktikplads-ugen vil eleverne opnå et godt indblik i, hvad der forventes af dem, når de kommer ud i en virksomhed i praktik, og de skal blive klogere på, hvad det kræver at få en læreplads. I den sammenhæng er vi naturligvis meget taknemmelige for, at Bila, Ideal Combi og Scaniro har været så flinke at tage imod samtlige 130 elever, lyder det fra uddannelseschef Thilde Kielsgaard Heidemann.

Et spændende og alsidigt program
Gennem praktikpladsugen vil eleverne – foruden at komme på virksomhedsbesøg – få besøg af forskellige oplægsholdere fra erhvervslivet, blive informeret om mulighederne for praktik i både DK og udlandet, få besøg af tidligere elever og hovedforløbselever, lære at skrive ansøgninger og generelt blive bredt inspireret omkring de mange muligheder i det lokale erhvervsliv.

– Det bliver en uge fyldt med spændende aktiviteter både i og uden for huset. Ud over de virksomheder, vi skal besøge, kommer eleverne som sagt også til at stifte bekendtskab med både interne og eksterne oplægsholdere. Blandt andet får vi besøg af HR-chef Britta Munk Overgaard fra Bach Composite og Carsten Hougaard fra Thy Erhvervsforum. Alt i alt venter der eleverne en både spændende og lærerig uge, garanterer Thilde Kielsgaard Heidemann.

Fuldt udbytte af synergieffekten
Det er helt nyt, at EUC Nordvest samler faget ’Praktikpladssøgning’ i et fælles, koncentreret forløb. Tidligere har fagets aktiviteter været spredt jævnt ud over semesteret, og her har de enkelte fagretninger så hver især skulle planlægge og afvikle aktiviteterne for deres specifikke elever.

– Nu komprimerer vi det hele til én uge, og laver det som et fælles forløb, så alle vores grundforløbselever kommer igennem samme forløb. Vi vil generelt gerne have fuldt udbytte af synergieffekten ved, at vi nu har samlet alle grundforløbselever under samme tag i vores nye GF1-afdeling, så man kan godt forvente at flere aktiviteter vil komme til at køre fælles fremadrettet. Ud over praktikplads-ugen, har vi for eksempel også holdt fælles sundhedsuge, og herudover venter en fælles innovationsuge. Og det er skam ikke kun af praktiske årsager, vi gør det. Man skal nemlig ikke underkende den sociale sidegevinst ved at vores elever kommer til at omgås og lære hinanden godt at kende på tværs af de forskellige fagretninger. De fælles emneuger er givtige både på det faglige og det sociale plan, så det er en god investering, slutter uddannelseschef Thilde Kielsgaard Heidemann.

Forfatter

Related posts

Top