11,7 mio. kr. til nyt sundhedshus i Hanstholm

Regeringen har netop afsat 12,2 millioner kroner til et nyt sundhedshus i Hanstholm og renovering af Morsø Sundhedshus.

Det betyder, der nu kan tages hul på arbejdet med at skabe nyt liv i det gamle Hanstholm rådhus med fokus på at skabe bedre sundhedstilbud i lokalområdet.

– Vi er utroligt glade og begejstrede for, at regeringen har bevilget os alle pengene. For det er vigtigt med flere decentrale sundhedshuse og –klinikker. Dels får borgere i Hanstholm og omegn bedre lægedækning, og dels får de flere nære sundhedstilbud, siger Ida Pedersen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune.

Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune.

Dermed kan borgerne i Hanstholm se frem til at kunne komme til lægen lokalt, og ikke som tidligere, været nødt til at tage til Thisted.

Men det er ikke kun en lokal praktiserende læge, der nu får adresse i Hanstholm: Også kommunale sundhedstilbud som kommer til at fungere som satellitfunktion fra sundhedstilbuddene i Thisted, og dels som kommunal sygeplejeklinik.

Sundhedshuset i Hanstholm er tænkt i sammenhæng med planerne for Center for Sundhed i Thisted, hvor kommunale sundhedstilbud samarbejder med det lokale foreningsliv og dermed giver grobund for at skabe lokale sundhedstilbud i foreningsregi, der kommer de svageste borgere til gavn.

Sundhedshuset forventes at stå færdigt i foråret 2021.

Samtidig har Region Nordjylland fået 500.000 kroner der skal bruges på renovering af Morsø Sundhedshus.

– Jeg er glad for at thy- og morsingboerne tilgodeses med penge til en styrkelse af de nære sundhedstilbud, udtaler Venstre’s Torsten Schack Pedersen.

– Formålet med sundhedsreformen er netop at bringe sundhedsvæsnet tættere på. Udmøntningen af 12,2 mio. kr. er et konkret resultat heraf. Sundhedshusene skal være med til at sikre en bedre sammenhæng i behandlingen for patienten.

Forfatter

Related posts

Top